Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. april 2011 kl 19.45 Ut i naturen: Beklager stengt!


"Det skal ikke være en eneste regel eller restriksjon for mye når det gjelder nye former for friluftsliv" . Det sier Miljøvernminister Erik Solheim i kveldens Ut i naturen.

Bakgrunnen er at mange mener det er i ferd med å oppstå en ny forbudskultur her i landet, og at friluftsloven og allemannsretten er truet. Er terrengsykling og bølgesurfing virkelig de største truslene mot villrein og sjøfugl her i landet, eller er det bare enklere å forby disse aktivitetene fordi utøverne er få og ikke har store slagkraftige organisasjoner i ryggen?

I programmet møter vi blant andre bølgesurfere, kitere og terrengsyklister. Mange av disse mener at vadefugler og reinsdyr har bedre rettsvern enn personer som gjerne vil bruke naturen på litt andre måter enn å rusle med en fiskestang eller bærplukker.

-Kanskje har det vært for mye "føre var-prinsipp2 når det gjelder å regulere nye former for friluftsliv, og kanskje har man gått for langt i enkelte tilfeller når det gjelder restriksjoner i naturen. Det skal i alle fall ikke være den enkelte politiker eller embetsmann sin personlige smak som skal være retningsgivende når det gjelder hva som skal være tillatt i naturen, sier Solheim. Han ser ikke bort fra at tiden nå kanskje er moden for å revidere friluftsloven og ta mer hensyn til nye friluftsaktiviteter.

Egenproduksjon
Programleder er Kjell Fuglehaug.
Produsent: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900