Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 6. februar 2013 kl 21.40 Idealistene - oppdrag verden

Tre som vil forandre verden


Hvordan klarer enkelte mennesker å gjøre en forskjell og forandre verden? NRK har fulgt tre ildsjeler gjennom et år. På hver sitt vis arbeider de utrettelig for å gjøre verden bedre.

Hovedpersonene i dokumentarserien "Idealistene – oppdrag verden" er FNs spesialutsending i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson, legen og helsepolitikeren Werner Christie og presten og journalisten Jochen Schilde.

Det finnes ingen fasit på hvordan man kan forandre verden. Felles for de tre er at de ønsker å opprette dialog og å knytte nettverk. Gjennom et år har journalister i NRKs featureredaksjon gått i de tre idealistenes fotspor. Vi får ta del i deres ukuelige optimisme og evne til å se etter nye muligheter når motstanden topper seg. Slik kan de drive prosesser fra nederlag til gjennomslag.

Nasjonsbygging, kreftforskning og fredsarbeid
Fredsmegler Hilde Frafjord Johnson, tidligere bistandsminister, er FNs spesialutsending i Sør-Sudan. Der jobber hun for å bygge opp det krigsherjede landet som ny stat.

Den tidligere helseministeren Werner Christie er lege. Han forsøker å få til et omfattende samarbeide med Kina innenfor kreftbehandling og genteknologi. Gjennom kartlegging av gener er målet å utvikle medisin skreddersydd den enkelte kreftpasient.

Presten og journalisten Jochen Schilde vil arrangere fredskonferanse i Norge for minoritetsgrupper fra Burma. Han ønsker å få fram i lyset at undertrykkingen i landet ikke er blitt særlig mindre, selv om diktatorene har signalisert oppmykning og demokrati.

De tre er alle tydelige på at forandringen mot en bedre verden skjer gjennom små skritt, og at man ikke må gi opp:

- Ingenting opprører meg mer enn når noen sier at det ikke nytter, sier Hilde Frafjord Johnson.

- Vi kan alle gjøre noe for å dytte på i riktig retning. Da er det utrolig hva verden kan oppnå, sier Werner Christie.

- Jeg er på en måte en forlengning av burmesernes stemme og ønske. Jeg vil bringe fram den andre siden av konflikten, sier Jochen Schilde.

Norsk dokumentarserie i fire deler
Produsert av NRK Feature
Prosjektleder: Olav Njaastad
Presseansvarlig Helene Amlie, 951 00 299
TV-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900