Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 6. januar 2002 kl 19.40 Det gåtefulle Kina: Himmelhattfjellets hemmelighet

Den skjulte skatten

Himmelhattfjellet er mykt i formen og minner om en bredbremmet kinesisk hatt.
Himmelhattfjellet er mykt i formen og minner om en bredbremmet kinesisk hatt.
En utrolig biologisk skatt har ligget skjult i Himmelhattfjellets lagdelte berggrunn i 530 millioner år. Et enestående vindu inn til en fjern fortid er åpnet i Yunnan-provinsen i Kina og kan gi oss verdifulle perspektiver på vår egen plass i en større sammenheng.

For mer enn en halv milliard år siden gjennomgikk livet på vår planet en eksplosiv utvikling, som er kjent som den kambriske eksplosjonen. I det enorme tidsrommet forut for denne mest dramatiske episoden i livets utvikling var det mikroskopiske livsformer som dominerte.

Underlige livsformer
Kambrium, den første geologiske perioden i jordas oldtid, markerer begynnelsen av en ny æra i livets utvikling. Nå dukket det i løpet av noen få millioner år - et kort tidsrom i geologisk forstand - opp et stort mangfold av større livsformer. Meterstore rovformer med en fryktinngytende “kvern” av en munnåpning kruset over havbunnen. Det myldret av underlige livsformer - mange av dem dekket av et beskyttende, hardt skall eller en kropp dekket av skarpe pigger.

Enestående fossiler
Ikke noe sted i verden er livet fra den kambriske eksplosjonen så fint bevart som på noen lokaliteter i Yunnan-provinsen i Kina. Fram til midten av 80-tallet var det bare én verdensberømt lokalitet der fossiler fra dette tidsrommet var så godt bevart at også bløte deler kunne studeres, nemlig Burgess Shale i Canada. I 1985 ble den kinesiske lokaliteten oppdaget, og den overgår alt hva man kunne drømme om av fantastiske fossilfunn. I tiden som har gått etter oppdagelsen, har kinesiske forskere også funnet våre egne eldste forfedre - former som ga opphav til de første fisker og som representerer begynnelsen av den utviklingslinjen som har ført fram til oss selv og alle andre virveldyr.

Genteknologiens tidsalder
Vår planet ble dannet for omkring 4,6 milliarder år siden, og i mesteparten av dette ufattelige tidsrommet har det eksistert liv her. Arvestoffet i alt liv har den samme grunnstrukturen, noe som viser at livet har eksistert kontinuerlig, uten noen gang å ha dødd fullstendig ut. Det er dette forholdet som gjør at gen fra et menneske kan fungere når det settes inn i en bakterie. Muligheter vi knapt kan tenke oss blir aktuelle når vi nå for alvor går inn i genteknologiens tidsalder.

Erkjennelsen av hvordan alt liv inkludert oss selv er utformet gjennom hundrevis av millioner år kan bidra til å gi en ærbødighet for livet som også kan være avgjørende for vår egen framtid.

Om serien
Kina har tradisjonelt vært innhyllet i et hemmelighetens slør. Vår forståelse av det mektige ”Midtens rike” er i stor grad preget av politiske vurderinger. Vi går bak storpolitikken, mytene og forestillingene, langt utenfor allfarvei, og ser vi på det nære samspillet mellom natur, folkeliv og kulturhistorie.

Det løper en tråd av silke gjennom hele Kinas historie, og det er derfor silke ble et naturlig tema i første del av denne serien på i alt fem programmer. I andre del så vi hvordan drager lever videre i Kina i mer enn én forstand, deretter hvordan lotus-planten er selve symbolet på kinesisk dyd. Forrige søndag så vi på hvorfor kinesiske hjerter er fylt av bambus og til slutt i femte og siste program i kveld får vi vite hva som er Himmelhatt-fjellets fantastiske hemmelighet.

I tilknytning til serien har Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage på Tøyen bygd opp en stor Kina-utstilling. Hvert av de fem programmene er fulgt opp i utstillingen.

Egenprodusert dokumentarserie
Regi: Arild Hagen og Arnfinn Christensen
Prosjektleder: Arild Hagen
Pressekontakt: elisabeth.burø@nrk.no, tlf: 23049841, mob: 93046697

Bilder
1. Himmelhattfjellet er mykt i formen og minner om en bredbremmet kinesisk hatt.
Skjult i berggrunnen har dette fjellet holdt på en fantastisk hemmelighet i mer enn en halv milliard år. Enestående fossiler vitner om en av de mest dramatiske episodene i livets utvikling på jorda. Et mangfold av nye livsformer dukket plutselig opp på livets store scene i det som er kjent som den kambriske eksplosjonen (Foto: Arild Hagen)

2. Selv marker med myke kropper er bevart i fine detaljer i lagrekkene i Himmelhattfjellet
(Foto: Arild Hagen)

3. Kinesiske forskere studerer enestående fossiler, som finnes i berggrunnen (Foto: Arild Hagen)

4. I små landsbyer i fjellsidene lever folk som de har gjort gjennom generasjoner. Her er det som tiden har stått stille. Både folkelivet her og fossilene fra det store tidsdypet kan gi grunnlag for betraktninger om vår egen plass og rolle i en større sammenheng. I den dype tiden livet har utfoldet seg på vår planet er vi mennesker små (Foto: Arild Hagen)