Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. januar 2010 kl 21.30 Det nye landet: Kampen

Gateslag

Familien Hang i Brumunddal kom som flyktninger fra Vietnam, og fikk erfare at slett ikke alle ønsket de nye landsmennene velkomne. Foto: Pandora Film
Familien Hang i Brumunddal kom som flyktninger fra Vietnam, og fikk erfare at slett ikke alle ønsket de nye landsmennene velkomne. Foto: Pandora Film
I 1977 snakket norske ungdommer åpent til NRK om rasehat. I tiårene som fulgte, barket ulike grupperingen sammen i regelrette gateslag om innvandring i Norge.

Tredje episode av serien om norsk moderne innvandringshistorie handler om innvandringsskepsis, innvandringsmotstand og rasisme.

Rasisme og vold
Ekstrem og voldelig rasisme sjokkerer og samler det norske folk, men sammen med behovet for å ta et oppgjør med den ekstreme rasismen, oppstår et politisk klima der det blir vanskelig å ta opp problemene innvandring medfører. Tar man ikke hensyn til folks motforestillinger mot innvandring, får rasismen grobunn.

Slaget i Brumunddal
På slutten av 80-tallet økte arbeidsledigheten i Norge, samtidig eksploderte antall asylsøkere som kom til landet. Erland Tolvstad og vennene hans i Brumunddal fikk tilnavnet minuser. Tre hundre meter fra minusenes tilholdssted bodde den vietnamesiske familien Hang. En natt ble far i familien banket opp av en ungdomsgjeng. Da Arne Myrdal fra Folkebevegelsen mot innvandring kom til Brumunddal, ble det gateslag. Tre uker etter slaget var det tid for et endelig oppgjør mellom rasister og anti-rasister i bygden.

Innvandringspolitikken
Carl I. Hagen og Rune Gerhardsen gjorde stor suksess med sin innvandringspolitikk. Ottar Brox og Inger Lise Lien ble stemplet som rasister da de forsket på problematiske sider med innvandring.

Om serien
Første episode av "Det nye landet" forteller om arbeiderne som kom for noen år, men ble livet ut. Andre episode tar for seg flyktninger drevet vekk fra sitt land, og Norge som vil hjelpe, men som frykter falske flyktninger. I tredje episode settes søkelyset på innvandringsmotstand, rasisme og kampene i innvandringens kjølvann. Fjerde episode skildrer innvandrernes møte med et av verdens mest likestilte land, og femte og siste episode av serien er viet barna som vokser opp som nordmenn.

Norsk dokumentarserie i fem deler fra 2009
Regi: Lars Petter Gallefoss
Manus: Nedim Dizdarevic, Carolina Maira Johansen, John-Kaare Hoversholm
Produsent: Pandora Film / Morten Offerdal
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl, 924 03 873 / 230 44 576
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, 815 65 900