Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. januar 2010 kl 19.45 Ut i naturen: Morder og beskytter

I haukens skog

Hvordan lever hauken i fred med de andre fuglene? (Foto: Jon Trygve Johnsen )
Hvordan lever hauken i fred med de andre fuglene? (Foto: Jon Trygve Johnsen )
Er hønsehauken bare en plage for de artene den jakter på? Ulf Myrvold pakker sekken for å tilbringe våren i haukens skog, og komme nærmere inn på de artene som lever der.

Til hans store overraskelse finner han at både jerpe, røy og trost velger å legge reiret sitt i nærheten av haukereiret, selv om de risikerer å bli tatt av hauken. Utover våren får vi se hvordan det går med fuglene i haukens skog. Noen blir riktignok tatt av hauken, noen får eggene ødelagt, men mange får fram unger i reirene sine.

Hva sier forskerne?
Samtidig går førsteamanuensis Magne Husby systematisk til verks for å studere forholdet mellom hønsehauken og de artene den jakter på. I samarbeid med finske forskere har Magne sett nærmere på 34 hønsehaukreir i Levanger og i Finland. -Dersom hønsehauken bare var en trussel mot de andre artene, ville den risikere å utrydde de artene den jakter på, sier Magne.

At fuglene faktisk velger å legge reirene sine i nærheten av haukereiret kan tyde på at fuglene også har en viss nytte av hauken. Hva kan denne nytten bestå i?


Egenproduksjon fra 2009
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759
Pressekontakt: Sidsel Mundal, 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900