Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 5. august 2002 kl 22.00 Dok1: Dok22: Kashmir - en krig i paradis

Kashmir – omstridt og vakkert

Befolkningen lider under Indias og Pakistans dragkamp om Kashmir.
Befolkningen lider under Indias og Pakistans dragkamp om Kashmir.
India og Pakistans dragkamp om Kashmir destabiliserer enda en gang forholdet mellom de to landene. ”Kashmir – en krig i paradis” gir oss en gjennomgang av den 60 år lange konflikten, sett fra flere sider. Et mulig framtidsscenario blir også skissert.

Faren for en skjerping av den pågående krangelen om Kashmir er overhengende. Helt siden Pakistan løsrev seg fra India på slutten av 1940-tallet, har vakre Kashmir ved foten av Himalaya vært et stridens sentrum.

Faren for atomkrig
Tusenvis av mennesker er drept på begge sider i de to krigene som Pakistan og India har utkjempet om Kashmir. Det var før de to rivaliserende landene ble atommakter, og i dokumentaren veies det for og mot sannsynligheten av at stridsspørsmålet kan komme til å utløse en atomkrig.

Tvisten om Kashmir later til å bli et spørsmål som vil dukke opp i nyhetene i all overskuelig framtid. Verkebyllen Kashmir vil fortsette å være en trussel mot verdensfreden.

Innkjøpt dokumentar fra indisk, amerikansk og pakistansk fjernsyn
Norsk kommentar: Bjørn Egil Eide
Originaltittel: Kashmir - A War in Paradise
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36

Bilde
1 Befolkningen lider under Indias og Pakistans dragkamp om Kashmir.
2 Tusenvis av mennesker er drept på begge sider i de to krigene som Pakistan og India har utkjempet om Kashmir.
3 Helt siden Pakistan løsrev seg fra India på slutten av 1940-tallet, har vakre Kashmir ved foten av Himalaya vært et stridens sentrum.
4 Verkebyllen Kashmir er en trussel mot verdensfreden.