Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 16. september 2012 kl 20.05 Nordisk villmark

Grønlandsk villmark i faresonen


Man kan si at Grønland har et hjerte av is. Størstedelen er dekket av breer og tundra der temperaturen kan gå ned til minus 60 grader celsius. Til tross for de tøffe klimatiske forholdene, finner vi et rikt dyre-og planteliv på øya.

Isbjørnen føder ungene sine i snøhuler, og de små må lære å jakte i løpet av sommeren. I denne årstiden fortjener landet sitt navn. Langs kysten byr naturen på et vell av blomster og masse mat for dyr og fugler.

Isen på Grønland smelter fortere og fortere. Breene kalver oftere enn før. Med breene som forsvinner, står vi i fare for å miste flere plante- og dyrearter. Isbjørnen, enkelte selarter og valross er truet.

Uwe Anders har dokumentert den enormt vakre øya, og håper menneskeheten kan klare å bremse klimaendringene mens det enda er mulig.

Om serien
Serien om vår egen villmark er den første som tar for seg de nordiske landområdene under ett, og viser den fantastiske naturen og de mange dyreartene i sitt rette element.

Skandinavia har verdens største villmark som fortsatt er intakt. Her lever et stort mangfold av pattedyr, og lengst nord kan vi se spor etter hvordan jordkloden er blitt formet. Ild, is og snø har dannet landskapet, og gjør det fortsatt.

Hvert program i den seksdelte serien tar for seg ett land og konsentrerer seg om ett pattedyr. Først ut er Island, der polarreven har bodd i uminnelige tider. Den kom til vulkanøya på egne ben, og har bodd der mye lenger enn menneskene.


Tysk produksjon fra NDR
Distribusjon: Parthenon Entertainment Ltd./ HIT
Orginaltittel: Wild Nordic
Episode 3:6 Greenland
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900