Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 10. januar 2013 kl 22.30 Migrapolis: Opp og frem


Hiam Al-Chirout kom til Norge fra Syria i 1991 på ulovlig vis. Zhongying Kristoffersen kom fra Kina til Norge i 1996. Begge to med tomme hender.

I dag er disse kvinnene blitt rollemodeller for mange.

Hiam har fått Vestfolds likestillingspris og er den første innvandreren som ble partitopp i SV i Larvik.

Zhongying er markedsdirektør i et norsk selskap.

Hvordan klarte de dette?

Egenproduksjon, 2012.
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900
Programmets hjemmeside www.nrk.no/migrapolis


LENKER
  • www.nrk.no/migrapolis