Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 3. juli 2011 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Gudstjeneste fra Trondenes kirke,Harstad

Festspillene i Nord-Norge.
Tekst: Johannes ev. 3 , 1 – 15.
Preken ved sokneprest Odd Willy Johansen.
Liturg: Prost Ove Kjelling.
Tekstleser: Festspilldirektør Tone Winje.
Trondenes motettkor.
Norsk salmebok nr 288, 211, 220, 953 og 765.