Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 10. oktober 2007 kl 19.30 Forbrukerinspektørene

FBI - direkte

Forbrukerinspektørene med Lars Karelius Noer og Marit Evertsen Grimstad går direkte på NRK1 kl 1930 og direkte på NRK2 kl 2130 i kvled.

NRK1-sendinga blir "vanlig", i den forstand at den vil være innom forskjellige temaer. Toppsaken på NRK1 er imidlertid den samme som hele NRK2-sendingen skal handle om: I Sverige har de sunnhetsmerket mat siden 1989, men blir svenskene sunnere av den grunn?

Nordiske myndigheter prøver nå å bli enige om et felles symbolmerke for sunn mat.

Helseminister Sylvia Brustad har som ambisjon å få til en merkeordning i løpet av 2008. Da Opinion gjorde en meningsmåling for FBI i 2005 om folks holdning til sunnhetsmerking, var 77 prosent for sunnhetsmerking, bare 4 prosent var imot. Resten hadde ingen formening om saken.


Egenprodusert magasin fra NRK Fakta
Programledere: Lars Karelius Noer og Marit Evertsen Grimstad.
Prosjektleder: Frank Sivertsen, 23 04 80 17, tlf. 95815339
Kontaktperson: Hilde Ljøen, 23 04 72 36/95 70 11 47,
Tv-seere bes kontakt Publikumsservice, tlf 815 65 900, info@nrk.no


LENKER
  • http://nrk.no/fbi/