Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 14. januar 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Storsalen menighet i Oslo

Åpen himmel

Storsalen i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Storsalen i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Gudstjeneste fra Storsalen menighet i Oslo

Egil Elling Ellingsen (foto: Storsalen menighet).
Egil Elling Ellingsen (foto: Storsalen menighet).
"Skapt til gode gjerninger" er tema for Egil Elling Ellingsens tale.

Bertel E. Hjortland er liturg, og menighetens egne musikere og forsangergruppe medvirker.Om virksomheten i Storsalen


Det er gudstjeneste i Normisjonens storstue, Storsalen i Oslo. Et sted hvor mennesker kommer sammen for å be, lovsynge, høre forkynnelse og feire nattverd sammen.

G1 har familiepreg, G2 satser på mer trøkk i musikken og G3 har en mer meditativ form. Det er denne gudstjenesten vi er til stede på. Askeland mediterer rundt dette med nåde, og er ikke i tvil: Gud er hos dem som trenger nåde. Ikke hos de perfekte.

Storsalen, midt i Oslo sentrum og ikke langt fra Slottsparken, har opplevd en eventyrlig tilstrømning av gudstjenestefeirende mennesker i alle aldre. Det holder ikke med en gudstjeneste. Behovet er så stort at det arrangeres tre gudstjenester hver eneste søndag, G1, G2 og G3.

Man har utviklet sin egen liturgi for sine gudstjenester, men man finner likevel igjen flere kjente trekk fra høymessen. De har tro på den faste formen. På gjenkjennelse. Den faste formen skaper trygghet, og gjør at man kan legge energien i innholdet i stede for formen. Et annet særpreg for Storsalen er at lovsangen har stor plass.

Med egne lovsangsteam løftes forsamlingssangen til store høyder. Denne søndagen deltar Ingelin og Hildegunn Garnes Reigstad. Kjent for fin innsats i NRK’s Kjempesjangsen på lørdagskvelden.

Gudstjenesten vi skal overvære har altså preg av medtitasjon og ettertanke, og det trengs når tema handler om Guds nåde, om å være elsket og verdsatt slik man er.