Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 16. september 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Stad - frodig i storm

Ut i naturen: Stad - frodig i storm (ttv


NRK1 torsdag 16. september kl 19.35
Ut i naturen: Stad - frodig i storm

Stad - værhardt og frodig

Ingen steder i landet er det så værhardt, og samtidig så frodig, som på Stadlandet. Denne lange halvøya lengst nord i Sogn og Fjordane har sett mange rasende vinterstormer og opplevd flere dramatiske forlis opp gjennom tidene. Men landskapet er overraskende frodig.
Dette særpregede og utypiske norske landskapet skifter mellom en sønderreven klippekyst, dype, varme viker og lange høydedrag der myrene og lyngheiene går helt til topps. Og floraen på Stad har større artsrikdom enn noe annet sted i landet.

Stormfulle Stad
Stad. En knyttneve mot storhavet. Det mest værharde stedet i landet. Denne lange halvøya lengst nord i Sogn og Fjordane peker seg klart ut med mest uvær og vind i Norges land.
Men Stad er likevel blant de frodigste stedene med uventet mange planteslag. Landskapet er som været, skiftende og temperamentsfullt. Her er veldige, høye sjøklipper. Åpne, vide sandbukter og frodige sanddyner. Langstrakte, teppelignende myrpartier. Det forblåste landskapet veksler mellom flate partier og stupbratte fjellsider.
Dette er Stadlandet i dag - lite norsk, mye mer likt helt andre landskaper ved Nordsjøen.

Landskap i forandring
- Men Stad er i dramatisk forandring, og gjennomgår nå den største landskapsforandringen i Norge på 2000 år, forteller Harald Kolseth. Han har laget programmet sammen med Steinar Lote, begge fra NRK Sogn og Fjordane.
Hva er så årsaken til denne veldige omveltningen? Og hvorfor er Stad så uventet frodig i storm og snøfokk?

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Kombinasjonen av strøm, sterk vind og bunnforhold gjør havstykket rundt Stad til et vanskelig hinder i skipsleia. Mindre båter kan lett få seg noen dagers ufrivillig landligge på sør- eller nordsida.

2. Kyr har overtatt plassen til sau og geit, selv her ytterst på Stad.

3. Det spirer og gror rett innenfor brenningene på Stad.

Til redaksjonen:
Alle bildene er fra programmet.

Naturprogram fra NRK Sogn og Fjordane
Ved Harald Kolseth og Steinar Lote
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41