Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. desember 2000 kl 11.00 Døvegudstjeneste i Slottskapellet i Oslo

Døvegudstjeneste i Slottskapellet i Oslo

NRK1 2. juledag tirsdag 26. desember kl 11.00
Døvegudstjeneste i Slottskappellet i Oslo

Juleevangeliet på tegnspråk

Den årlige døvegudstjenesten på NRK 2. juledag kommer i år fra slottskapellet i Oslo.

Døveprost Terje Johnsen skal tale og er ellers ansvarlig for hele gudstjenesten.

Odd Inge Schrøder skal lese teksten på døvespråket. Han holder for øvrig på med å oversette Det nye testamentet til døvespråk, og skal i denne gudstjenesten blant annet lese den nye oversettelsen av juleevangeliet.

Stemmetolkning
Salmene blir tegnspråktolket av Marianne Lindheim, unntatt den siste salmen \"Deilig er
jorden\" der Terje Johnsen selv benytter tegnspråk. Rolf Piene Halvorsen blir stemmetolk for prosten mens han taler.

To barn fra døvemenigheten i Oslo kommer til å delta under forbønn med lystenning.
Disse blir stemmetolket av Marianne Lindheim og Rolf Piene Halvorsen.

NRK1 tirsdag kl 11.00

Egenprodusert gudstjeneste
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna- marie.normann@nrk.no)