Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 10. januar 2002 kl 22.00 Barndommens rike: Det lekende barnet

Barn fra A til Å

Det lekende barnet – doktorleken er en favorittlek hos alle barn. (Foto: UNIVISJON AS)
Det lekende barnet – doktorleken er en favorittlek hos alle barn. (Foto: UNIVISJON AS)
Bli med og utforsk det lekende barnet, det talentfulle barnet og det problemfylte barnet i den nye serien ”Barndommens rike”. Også framtidens krav til barnefamilien blir behandlet. Du kan i tillegg stille spørsmål og chatte om barn på seriens egen internettside. I sentrum for det første avsnittet står det lekende barnet, og vi møter blant andre den danske leketøysforsker Jørn Martin Steenhold.

”Barndommens rike” setter søkelys på barn, og perspektivet er bredt. Fire halvtimes programmer tar opp ulike utviklingsprosesser hos barn og knytter disse til vår egen tid, til utfordringene i samfunnet og vår kultur.

Guide til barnets rike
- I dag blir barn tatt på alvor på en måte som tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Samtidig har foreldre forferdelig mye dårlig samvittighet og synes de burde gjøre mer for sine barn, sier psykologiprofessor Frode Thuen. Nå tar han seerne med på en guidet tur i serien ”Barndommens rike”.

Hvordan er det egentlig å vokse opp i dagens Norge? Og hvilke konsekvenser har det for framtidas samfunn hvordan vi stimulerer våre barn i dag? Serien gir økt forståelse for hva som former våre barn og hvordan man som foreldre kan gi barn et godt fundament.

Det gåtefulle barnet
- Det er mye vanskeligere å forstå et barns utvikling enn å sende et menneske til månen. Det er lenge siden det første mennesket landet på månen, men det er ennå ingen som fullt ut har forstått gåten om barnets utvikling, sier Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk. Han er en av mange fagpersoner som er med på å formidle den kunnskap som faktisk finnes om barnets psykologiske utvikling.

Barn leker best…når?
I det første programmet besøker vi blant annet en svensk barnehage der man har fjernet alt tradisjonelt leketøy. Barnas oppførsel overfor hverandre forandret seg radikalt, og nå kan man ikke tenke seg å gjeninnføre lekene. Barnas personlighetsutvikling forandret retning når leketøyet ble fjernet.

- Uten lek dør mennesket, sier den danske leketøysforsker Jørn Martin Steenhold ved Institutt for fremtidsforskning i København. I avsnittet ”Det lekende barnet” får vi innblikk i hvordan lek er den drivende kraft i personlighetsutviklingen – alt fra kjønnsroller til hvordan man skal forholde seg til barns aggresjonslek. Og hva med den digitale virkelighet? Jon Bing, forfatter og professor i rettsinformatikk, filosoferer omkring hva den digitale revolusjon har å si for barns lek og sosiale utvikling. Vokser det opp en ”kald” generasjon?

Stimulering og den gode familie
Programmet neste uke tar for seg hvordan moderne utviklingspsykologisk forskning betrakter barns tankemessige ferdigheter. Vi besøker blant annet en skole for ekstremt intelligente barn i Skottland og en barnehage på Karmøy der barn helt ned i ettårsalderen lærer å bruke datamaskin. Hvordan og hvor mye skal barn stimuleres?

En familie, flere familier
I tredje program ser vi på den revolusjon som familien som institusjon har gjennomgått de siste tiårene. Vi møter ulike familier, alt fra en familie med syv barn, som lever i et arbeidsfellesskap lik den situasjon mange barn var i for noen generasjoner siden, til den helt alminnelige tobarnsfamilien. Sist, men ikke minst, møter vi barn som har flere familier å forholde seg til. Hva er egentlig en god familie?

Barns selvfølelse
Så mange som 20 % av dagens barn og unge har en eller annen form for psykisk plage. I det siste programmet møter vi også Neel Ingrid Irgens, som har malt seg ut av en spiseforstyrrelse. Hun er en av mange som har fått problemer, selv om hun har hatt en trygg oppvekst. Vi møter også en ung mann med et helt annet utgangspunkt, nemlig en barndom preget av utrygghet. Han har imidlertid greid seg godt og har ikke fått problemer, på tross av utryggheten.

I moderne psykologi prøver man å finne ut av hva som "vaksinerer" mot psykiske problemer. Møt bl.a. den kjente danske familieterapeuten Jesper Juul, som holder fram begrepet selvfølelse, som det viktigste man kan gi sine barn.

Internettside
Parallelt med programmene vil det være en internettside, www.barndommens-rike.no, hvor man kan stille spørsmål til fagfolk og chatte med hverandre om tema fra programmene.
Initiativtaker og faglig ansvarlig for serien er professor dr. psychol. Frode Thuen ved Universitetet i Bergen. Programprodusenter er Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik ved produksjonsselskapet UNIVISJON, som er en av de største leverandørene av forskningsformidling på tv. De tre programskaperne var også ansvarlige for den populærvitenskapelige tv-serien ”Vårt indre liv”, som gikk på NRK1 og NRK2 i 1999 og 2000. Denne serien fikk meget god mottakelse.

Innkjøpt norsk serie
Produsent: UNIVISJON AS
Regi: Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik
Nærmere informasjon: Frode Thuen (Tlf. 55 58 32 50,e-mail: Frode.Thuen@psych.uib.no ), Arnt Brandseth (Tlf. 55 58 69 02, e-mail: Arnt.Brandseth@ums.uib.no) eller May-Britt Skjelvik (Tlf. 55 58 69 11, May-Britt.Skjelvik@ums.uib.no).
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57


Bilde
Det lekende barnet – doktorleken er en favorittlek hos alle barn. (Foto: UNIVISJON AS)


LENKER
  • Mer om programmet