Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 19. oktober 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 19. oktober kl 19.30
Schrödingers katt

Brenselsceller - framtidas bilmotor

Ved Institutt for energiteknikk på Kjeller har forskere satt verdensrekord i hydrogenlagring. De har funnet en svært effektiv måte å lagre hydrogenet på, som igjen kan være et viktig bidrag i bruken av hydrogen som drivstoff for brenselsceller i biler. I løpet av noen få år vil nye bilmodeller bli drevet med brenselsceller.

Kveldens Schrödingers katt retter blikket blant annet mot denne nye måten å lagre hydrogenet på.
Det er seniorforsker Bjørn C. Hauback som sammen med professor Volodymir Yartis har ledet dette forskningsarbeidet, som har pågått ved IFE i flere år. Resultatet er en metallegering som består av neodymium, nikkel og indium. Denne legeringen har vist seg å være veldig effektiv for hydrogenlagring. Ved å lagre hydrogenatomene i et fast materiale, har man klart å pakke atomene åtte ganger mer effektiv enn ved lagring som væske. Metoden er ikke bare meget effektiv, men også langt sikrere.

Alle de store bilfabrikantene har planer om å lansere sin modell drevet med brenselsceller i løpet av 2004.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Egenprodusert fra forskningsredaksjonen NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no