Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 12. mars 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Med rett til å drepe

Rovdyr får skylda, men stemmer det?

Over 50.000 rein dør i Finnmark hvert år (Foto: Magne Helge Sleire)
Over 50.000 rein dør i Finnmark hvert år (Foto: Magne Helge Sleire)
Rundt 2,3 millioner sauer og 200.000 tamrein beiter i norsk natur med lite tilsyn. Hvert tiende av disse dyrene dør i løpet av beitesesongen. Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn får hovedskylden for de store tapene. Ut i naturen ser nærmere på om det også finnes andre årsaker til dødsfallene.

Reindriftsnæringen i Finnmark mener at rovdyrene skaper så store vansker for reinnæringen at mange gir opp reindriften. Kongeørn og jerv får hovedskylden for de store tapene, og fem jerv blir felt i et av beiteområdene. I Vest-Finnmark ble det søkt om erstatning for 42.000 rein i 2001. Men kan 40 jerv og 60 par kongeørn ta livet av så mange?

Sauer dør – uten rovdyr
I løpet av beitesesongen er det mange presseoppslag om ulv og andre rovdyr som dreper sau og rein. Men årsakene til tapene er mange. I enkelte områder uten de store rovdyrene dør tusenvis av sau på beite uten de store medieoppslagene. Programmet kommer inn på flere andre årsaker til de store tapene av både sau og tamrein. Et av problemene er den giftige planten rome. Hvert år tar den livet av rundt 5000 lam bare på Vestlandet.

Svindelforsøk?
Når det er mistanke om at det er de fredete rovdyrene som står bak tapene, blir rovviltkontakter fra Statens naturoppsyn tilkalt. For å finne dødsårsaken kreves det stor kunnskap og erfaring, og arbeidet blir på mange måter likt et detektivarbeid. En må finne tilstrekkelig bevis før en konkluderer med at et av de store rovdyrene står bak drapene. Dersom sau eller tamrein er drept av fredet rovdyr, utløser dette økonomisk erstatning. Fallgruber for rovviltkontaktene er mange. Svindelforsøk er en av dem. Er rovviltkontaktene godt nok skolert for denne oppgaven?

Dokumentar fra naturredaksjonen
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 Over 50.000 rein dør i Finnmark hvert år (Foto: Magne Helge Sleire)
2 Rovviltkontakt Alv Ottar Folkestad obduserer en sau som er drept av fredet rovvilt (Foto: Magne Helge Sleire)