Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 24. oktober 2012 kl 19.45 Underveis: Min barndoms sang

Jakten på røttene


Inger Birkelund har i voksen alder blitt mer og mer bevisst på sine kvenske røtter og hva de betyr for henne. Hun har sagt opp en fast jobb for å fortelle om sin kvenske historie og kultur.

Inger bor i Reisadalen i Nord-Troms der de kvenske innvandrerne slo seg ned for rundt 200 år siden. Det var innvandrere fra Nord-Finland som ble kalt for kvener. På grunn av den statlige fornorskingspolitikken var både kulturen og språket inntil nylig i ferd med å forsvinne. Inger har bestemt seg for å lære mer om sine forfedres liv og historie.

Røtter som levebrød
Det var etter en samtale med sin datter, at hun oppdaget hvor mye hennes røtter betydde for henne. Derfra startet jakten på sin egen bakgrunn og å komme enda tettere på sin egen identitet.

Nå gjør hun levebrød av å fortelle om den kvenske kulturarven, med små og store kulturprosjekter, fortellerteater og musikkinnslag som hun tilbyr til et publikum.

Når hun nå har lært mer om kulturen, tør hun også å være stolt over sin egen bakgrunn.
– Vi har all grunn til å være rak i ryggen, sier hun.

Egenproduksjon
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 18 13, mobil 90 78 99 50
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf 23 04 93 75/414 14 653
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900