Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 20. mai 1999 kl 22.30 En utstoppers filosofi

En utstoppers filosofi (t)


NRK2 torsdag 20. mai kl 22.30
En utstoppers filosofi

Dus med skogens dyr

Som jeger og viltoppsynsmann får Heimo Timperi mange forskjellige dyr mellom hendene. Dyrene stopper han ut, og tanken er at han på denne måten viser dyrene og naturen respekt.
Heimo Timperi kjenner skogens dyr, deres vaner og boplasser. Hans hjemtrakter er byen Leino i Ylamaa, helt inntil Finlands grense mot Russland og Karelen. Som grensevakt har han levd hele sitt liv midt i naturen og i samspill med den. Mår, rev og ilder ser han nesten daglig. En gaupe streifer i granskogen, og fra tid til annen kommer bjørnen på besøk. Oter og bever boltrer seg i de mange innsjøene her i grensetraktene. Men skogens dyr går hvor de vil og bryr seg ikke om riksgrenser.
Livet i naturen og de skiftende årstidene ses på av Heimo med øynene til en naturvenn. Jegeren er også dyrenes venn og forstår seg på dem. Når Heimo får et fangsbytte eller et dyr som er blitt offer for trafikken, begynner han å preparere det. På denne måten viser han en dyp respekt for naturen. I programmet får vi se hvordan han går fram når han stopper ut dyr.

NRK2 torsdag kl 22.30

Bilde (via Scanpix/Internett)
Grensevakt, jeger og viltoppsynsmann Heimo Timperi forteller om hobbyen sin som er å stoppe ut ville dyr. (Foto: Pertti Hintikka/YLE)

Finsk naturdokumentar fra YLE
Foto og klipp: Timo Peltola
Regi: Pertti Hintikka
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41