Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. september 2001 kl 22.30 Kunst nå

Kunst, arkitektur og litteratur

Odd Syse har møtt maleren Leonard Rickhard i det andre programmet av
Odd Syse har møtt maleren Leonard Rickhard i det andre programmet av "Kunst nå". (NRK-foto: Ole Kaland)
Et møte med Leonard Rickhard, en av våre mest betydningsfulle samtidskunstnere, står på programmet i andre utgave av ”Kunst nå”. Det blir også besøk i European Village i Malmö, hvor arkitekter fra Europa viser det ypperste fra sitt lands moderne arkitektur. ”Kunst nå” har også vært i Beograd og møtt den serbiske dramatikeren Biljana Srbljanovic.

”Kunst nå”s Odd Syse har besøkt Leonard Rickhard (55 år) og filmet i hans atelier i Arendal. Vi møter en mann som tar kunsten alvorlig, og som beskriver arbeidet som en evig prosess der motivene finner forbindelseslinjer langt tilbake i tid. Han jobber stadig med flere bilder samtidig, og det ene bildet hjelper gjerne det andre frem. Bildene har ofte referanser til barndomsminner fra Norge rett etter krigen.

Fra 15. september og ut året er Leonard Rickhard aktuell med en retrospektiv utstilling på Astrup Fearnley Museet. 70 bilder fra midten på 70-tallet og frem til i dag er presentert.

Europeisk husbygging
Kulturdetektiv Arild Jonsjord har vært i Malmö og besøkt European Village hvor arkitekter fra 17 land er representert. Husene skal være mest mulig økologiske, men økologi tolkes ulikt i forskjellige land. Hvordan har arkitektene løst oppgaven?

Norge er representert med ”Det norske hus”, tegnet av sivilarkitekt Bjørn Larsen. Huset, som er bygget i heltre, en slags arv fra lafteteknikken, har vakt oppsikt i European Village. Malmö-beboere og tilreisende har valfartet til dette lille stykket Europa. Nå skal familier flytte inn i husene og skape et levende bomiljø.

Forfatter i skyggen av en krig
”Kunst nå”s Marit Christina Lie har møtt Biljana Srbljanovic, en av Europas mest aktuelle unge dramatikere. Hun er 30 år og bosatt i Beograd. Hun har skrevet fire skuespill, er oversatt til flere språk og satt opp på flere enn 50 scener i Europa.

Litteraturens rolle og forfatternes ansvar i en krig er tema for dette innslaget. Biljana Srbljanovics karriere har løpt parallelt med oppløsningen av Jugoslavia og Balkan-krigene, men hun ser mer enn smerte i et krigsrammet samfunn. - Det er lett å finne varme og samhold der slike verdier er truet, sier den unge dramatikeren.

Biljana Srbljanovic vil være representert under det internasjonale forfatterseminaret ”Balkan 2001” i Stavanger 25. og 26. september.

Om ”Kunst nå”
Denne sesongen har ”Kunst nå” et videre spekter enn å speile bildekunst, litteratur og scenekunst. I tillegg blir arkitektur, design og til dels også film samt andre kulturaktiviteter som reporterne føler de kan lage spennende historier av, tatt opp.

Det er i alt åtte selvstendige videojournalister (kulturdetektiver), og i hvert program presenterer tre av dem sin historie. Kulturdetektivene heter Ketil Kern, Ninja Benneche, Inger Marie Hansen, Odd Syse, Ingerid Nordstrand, Vincent Reilly, Marit Christina Lie og Arild Jonsjord. Reportasjene er både fra Norge og utlandet.

Egenprodusert kulturprogram
Prosjektleder Pål Sommer-Erichson, tlf: 23 04 28 39/ 95125135
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf: 23 04 72 36

Bilde:
1. Odd Syse har møtt maleren Leonard Rickhard i det andre programmet av ”Kunst nå”. (NRK-foto: Ole Kaland)
2. Marit Christina Lie har møtt den serbiske dramatikeren Biljana Srbljanovic i det andre programmet av "Kunst nå". (NRK-foto: Ole Kaland)