Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 22. desember 2000 kl 11.10 Hermans historier: Gustav II Adolf den store - del 1

Hermans historier: Gustav II Adolf den s

NRK1 fredag 22. desember kl 11.10
Hermans historie (4:5) Gustav II Adolf - del 1
Sverige fremste krigerkonge
I dette tredje programmet fra svensk historie forteller Herman Lindqvist om
Gustav II Adolf, Sveriges fremst krigerkonge. Denne kongens aktiviteter var så omfattende og betydningsfulle at Lindqvist gir ham full oppmerksomhet også i den fjerde episoden.

Gustav II Adolf ble født i 1594 og ble gitt den beste utdannelse i språk og krigskunst. Han utmerket seg allerede i Kalmarkrigen og overtok riksstyret bare 16 år gammel.

Han førte krig mot Russland i 1614-17 og hadde seierrike felttog i Polen 1621-29. Dette gjorde Sverige til den ledende makt rundt Østersjøen. Men størst spor etter seg gjorde han trolig i 30-års krigen. Hans engasjement der blir behandlet av Lindqvist i neste program.

Omforming
Kong Gustav Adolf gjennomførte en radikal omforming av landets forvaltning. Han fikk god hjelp av sin venn, den betydelige statsmann Axel Oxenstierna. Det gamle motsetningsforholdet til adelen ble borte, til stor fordel for nettopp adelen.

Også hæren ble reorganisert. Verneplikten ble i prinsippet opprettholdt, men bare delvis. Kongen ville helst ha profesjonelle og veldisiplinerte fagfolk som soldater.

Kong Gustav II Adolf er en av Nordens virkelig store historiske skikkelser. Han gjorde utrolig mye for å effektivisere det svenske samfunnet. Dessverre for ham selv gikk han altså inn i 30-års krigen med full kraft i 1630. Det skulle koste ham livet. Men det er en annen historie som Lindqvist vil fortelle i neste episode.

Om serien
I løpet av fem førjulsformiddager blir det gjensyn med \"Hermans historie\", en serie med glimt fra svenskenes historiske fortid, fortalt av historikeren Herman Lindqvist. Lindqvist vil på sin hyggelige og seervennlige måte fortelle om Gustav IV Adolf og Gustaf II Adolf, Sveriges fremste krigerkonge. Vi får også beretninger om Håtunaleken og om Valdemar Atterdags plyndring av Visby midt på 1300-tallet.

NRK2 har kjøpt inn fire nye episoder i serien som sendes fire dager på rad fra 1. juledag. Disse sendes i reprise senere i uka på NRK1.

NRK1 fredag kl 11.10
Tidligere sendt 27.12.95

Svensk serie (1995)
Produksjon: SVT
Forteller: Herman Lindquist
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna- marie.normann@nrk.no)