Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 9. desember 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Å leve med bjørn

Ut i naturen: Å leve med bjørn (ttv)


NRK1 torsdag 9. desember kl 19.35
Ut i naturen: Å leve med bjørn

Vokterhunden gjeter sauene

Ved hjelp av gjetere og eldgammel vokterhund-teknikk fra sentraleuropa har sauebønder i Lierne i samarbeid med forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning vist at det er mulig å drive tapsfritt sauehold midt i bjørneland. Dessuten kan denne driftsformen vise seg å bli billigere for staten enn dagens ordning med å utbetale passive rovdyrserstatninger.
Tormod Aune ved NRK Nord-Trøndelag har i nærmere tre år fulgt forskere og sauebønders arbeid med å finne en løsning på landets kanskje største dyrevernsproblem. Verken bøndene, eller samfunnet for øvrig, kan lenger akseptere døde og lemlestede husdyr i det omfang som man blant annet ser i enkelte av utmarkskommunene langs svenskegrensen. Samtidig preges bildet av bøndenes avmakt, der etikken må vike for økonomi.

Viktig for bosettingen
Sauedrift hevdes å ha avgjørende betydning for framtidig bosetting i bygder som Lierne. Men i programmet \"Å leve med bjørn\" tar Aune seerne med både til Polen og Italia hvor sauebønder driver tilnærmet tapsfritt i områder med langt flere store rovdyr enn det for eksempel Lierne har. Det samme gjelder USA. Her ble tapene til coyote redusert med opp til hundre prosent i enkelte områder da sauebøndene på 70-tallet begynte å ta i bruk vokterhunder fra Europa.

Oppløftende resultater
- Problemet er selvfølgelig at gjete- og vokterhundteknikken er kostbar, sier sauebonde Bernt Hågensen, som deltok aktivt i prosjektet. Resultatene var likevel så oppmuntrende at han og samarbeidende naboer nå tar sikte på å bygge videre på lærdommen fra de tre forsøksårene. Men på grunn av kostnadene tror altså Hågensen at det bare er realistisk å ta i bruk teknikken i de mest belastede rovdyrområdene. Og da er grensebygda Lierne kvalifisert, mener han, ettersom kommunen ligger som en hake inn i et av Sveriges tetteste bjørneområder. - Og når svenskene nå tar sikte på å doble bjørnestammen fra ett til to tusen dyr, så vil det ikke være mulig å løse problemene utelukkende med gevær, mener Hågensen.
- Er det et alternativ å slutte med sau?
- Enten må vi slutte med sau, eller så må vi få anledning til å organisere arbeidet noe annerledes. Det betyr ikke at alle må ta i bruk vokterhund. Poenget er at vi nå må få ta i bruk og samordne de tiltakene som vi vet virker. Og da sier jeg heller ikke nei til å ta ut de verste av de dyrene som omtales som skadebjørn.
- Men med gjetere og vokterhunder slipper du å ty til gevær?
- Ja, men det koster altså, og de pengene må komme fra staten. Og da må vi huske på at det var staten som sent på 50- og 60-tallet la føringer for at vi skulle satse på sau i Lierne. Når da myndighetene tretti år senere definerer den samme utmarka som kjerneområde for bjørn, så følger det et ansvar med en slik tverrvending. Jeg tror at myndighetene kommer til å ta dette ansvaret. Ikke minst når det er bevist at bjørn og sau faktisk kan gå side om side, sier Bernt Hågensen, som for øvrig er fylkesleder i Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag.

Unike opptak
Programmet \"Å leve med bjørn\" byr også på unike naturopptak, ikke minst av bjørn. NRK Nord-Trøndelag har særlig samarbeidet med den svenske bjørnefotografen Bo Kristiansson. I tillegg får vi se Aina Byes bilder av Sørli-binna og ungene hennes. Sørli-binna kom ut av hiet med tre unger en aprildag i 1998. Dette var første bjørneyngling i Norge - sør for Finnmark - etter 1973. En av ungene døde i løpet av sommeren, men de to gjenlevende gjorde motstand da forskere ville merke dem våren 1999.

NRK torsdag kl 19.35

Bilde (via Scanpix/Internett)
Den italienske vokterhunden Lazzarone gjør at Bernt Hågensen og datteren Siri ser en framtid for sauenæringa i bjørnelandet Lierne. (Foto: Aina Bye)

Naturprogram fra NRK Nord- Trøndelag
Ved Tormod Aune, tlf 74151737
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41