Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 14. januar 2006 kl 20.10 Profil: Georg - bit for bit

Forfatter, forsker og kritiker

Kveldens Profil er et nyansert og interessant portrett av forfatteren Georg Johannesen, hans aktive, spørrende, til dels tvilende, skeptiske og alltid undersøkende holdning til virkeligheten og til det som skjer rundt oss.

Georg Johannesen reagerer sterkt, til tider dogmatisk mot det han oppfatter som føleri, klisjeer – måter å unnslippe virkeligheten på. Georg Johannesen har levert et betydelig bidrag til forståelsen av vår situasjon etter 1945.

En stor forfatter
Betydningen av Georg Johannesens forfatterskap er stor. Den oppmerksomheten han ble tildelt da han utga sin første diktsamling på 35 år, "Ars Vivendi", sier mye om viktigheten av dette forfatterskapet. På grunn av sin originalitet og sitt kompromissløse innhold har bøkene hans hatt stor betydning for norsk litteratur spesielt, og for omgivelsene generelt. Ved siden av gjendiktninger og oversettelser av andre forfattere har Georg Johannesen også skrevet essays og lærebøker der han forfekter utradisjonelle meninger og holdninger.

Samfunnsrefseren
Georg Johannesen engasjerer en, fyller en med protest og motforestillinger. Han har alltid vegret seg mot å tape det vesentlige av syne. Filmen ønsker å vise hvor uforutsigbar og uberegnelig han kan være, men samtidig hvor trofast han er i sine angrep på døde holdninger og sitt forsvar for det som peker mot livet. Vi har å gjøre med en bevisst forfatter, som dessuten er professor i retorikk, og som alltid vil ha fram noe vesentlig når han dikter, propaganderer og analyserer, men også når han ironiserer, harselerer og driver ap.

Foruten Georg Johannesen selv, møter vi vennene og dikterkollegene Kjell Heggelund, Kjartan Fløgstad og Jan Erik Vold, som alle gjør sitt for å bidra til et nyansert og interessant bilde av Georg Johannesen.

Programmet er sendt tidligere.

Dokumentarprogram produsert av Laterna Magica as.
Regi Marthe Stokvik
Pressekontakt: Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83