Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 28. juli 2010 kl 15.20 Ut i naturen: Det ville Norge

Eventyrlig vekst


Norge har ikke vært villere på 50 år. Mange dyrearter som elg, hjort, jerv og sild har hatt en eventyrlig vekst de siste tiårene.

Norsk natur er i stadig endring, og de fleste mener og tror at det går i en negativ retning. I dette naturprogrammet ser vi oss 50 år tilbake i tid.

Vi blir med Tor Punsvik, som er viltforvalter på Svalbard, på en reise både i Norge og på Svalbard. Tor ser tilbake, og vi spør hvordan han opplevde norsk natur for 50 år siden i forhold til i dag? Var skogene full av dyr og luften stinn av fugler og havet fullt av hval på 60 tallet? Var alt så mye bedre før?

I programmet får vi noe av svaret. Faktisk har vi i Norge vært svært flinke, spesielt de siste 40 årene til å redde truede og sårbare arter. Svært mange dyrearter i Norge har hatt en svært positiv utvikling i denne perioden.

Tor Punsvik opplevde faktisk svært lite dyreliv som ung på 60 tallet i forhold til det han gjør nå, som 57 åring.Norsk dokumentar, 2010.
Programansvarlig: Magne H. Sleire
Naturprogrammenes nettside: Hjemmeside
Pressekontakt: Sidsel Mundal 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 Publikumssevice


LENKER
  • Hjemmeside