Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 26. september 2007 kl 19.30 Forbrukerinspektørene

Fleip eller fakta?

Forbrukerinspektør Lars Karelius Noer undersøker om det egentlig er så viktig å ha en tv som er HD-ready slik el-forretningene hevder. Er dette bare et markedsføringstriks?

Nordmenn er klare for HD. Norske stuer fylles opp av nye TV-apparat som er HD-ready. I el-forretningene ser man glassklare bilder på stadig større flatskjermer, men spørsmålet er om folk lar seg lure. De flotte bildene du ser i butikkene, er for de fleste nordmenn mange år unna.

For nesten tre år siden kom den første TV-en merket HD-ready. Ennå er det ingen norske kanaler som sender i HD.

I NRK snakker man om at det tidligst i 2010 vil bli enkelte HD-sendinger fordi det er dyrt å skulle skifte ut produksjonsutstyret. HD som standard på NRK og andre norske kanaler kan man forvente først etter 2015.

Riks-tv åpner nå fremtidens digitale bakkenett, men har ikke båndbredde nok til å sende HD før 2010. Selv etter det er det tvilsomt om de noen gang vil kunne gå over til HD som standard. Det vil ta for mye plass på bekostning av antall kanaler.

Mange nordmenn har brukt store summer på knallgode TV-er. De har sett hva de er gode for, men er frustrert over at de må se på sendinger med dårlig kvalitet.

Det siste året har nordmenn gått mann av huse for å kjøpe TV-er som er HD-ready. Men i el-forretningene er ikke det lenger godt nok. Nå er det FULL HD som må til. Folk er i ferd med lures nok en gang. En ting er at HD-sendingene lar vente på seg, en annen ting er at eksperter sier at selv med HD-sendinger er det vanskelig å se forskjell på FULL HD og HD-ready.

Så vær oppmerksom når du snakker med selgere som anbefaler HD-ready.

Egenprodusert magasin fra NRK Fakta
Programledere: Lars Karelius Noer og Marit Evertsen Grimstad.
Prosjektleder: Frank Sivertsen, 23 04 80 17, tlf. 95815339 Kontaktperson: Hilde Ljøen, 23 04 72 36/95 70 11 47,
Tv-seere bes kontakt Publikumsservice, tlf 815 65 900, info@nrk.no


LENKER
  • http://nrk.no/fbi/