Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 12. mars 2000 kl 16.30 Gudstjeneste fra Kristiansand

Gudstjeneste fra Kristiansand (t)


NRK1 søndag 12. mars kl 16.30
Gudstjeneste fra Kristiansand

Gudstjeneste fra Salem Misjonsmenighet i Kristiansand

- Jeg håper at jeg kan klare å formidle til seerne noe av den gleden jeg selv følte i mitt møte med evangeliet og Jesus, sier pastor Geir Johannessen som holder gudstjeneste i Salem Misjonsmenighet i Kristiansand.

Geir Johannessen er pastor i denne sentrumsmenigheten. Da han forberedte seg til tv-gudstjenesten, var han opptatt av hva han ønsket at seerne skulle sitte igjen med etter at han hadde talt og gudstjenesten var over.

- Det er så mange forestillinger om at kristendommen er noe tungt og trangsynt og alvorlig, sier Johannessen. - Jeg mener at det ikke er hele bildet. Derfor vil jeg formidle at evangeliet er en positiv kraft som kan gi livet ditt en ekstra ingrediens av glede. Det finnes blant annet så mye flott og pulserende menighetsliv rundt omkring!

Menighet med lav terskel
Bekreftelsen på dette er den over 60 år gamle menigheten som Geir Johannessen selv har vært en del av de siste par årene. En menighet som har utpreget seg i forhold til nytenkning og streben etter å nå nye mennesker og å ha en lav terskel. Jevnlig flyttes søndagsgudstjenestene til byens kinolokaler, hvor folk fra ulike sammenhenger strømmer til.

- Vi har fått inntrykk av at mange kirkefremmede synes terskelen er veldig høy i mange frikirker. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Et kinolokale oppleves som nøytralt område for de som har lyst til å komme på møter, men som synes det er vanskelig når møtene holdes i de vanlige lokalene, sier Geir Johannessen.

NRK1 søndag kl 16.30

Billedtekst
Pastor Geir Johannessen (Foto: LYNOR as)

Produsert av LYNOR as
Pressekontakt i Fjernsynets info.avd.: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53