Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 31. mai 2009 kl 11.00 Pinsegudstjeneste fra kirkeruinene i Maridalen

Pinse i Maridalen

Pinsegudstjeneste fra kirkeruinene i Maridalen. (Foto: NRK)
Pinsegudstjeneste fra kirkeruinene i Maridalen. (Foto: NRK)
Den ytre rammen kunne ikke ha vært bedre, kirkeruinene i Maridalen. Det handler om å ta vare på miljøet, Guds skaperverk.

Gudstjenesten arrangeres i forbindelse med miljøkonferansen "Tro til forandring." En arena for å hente kunnskap, ideer og mot til å handle for endring. Det handler om å løfte frem håpet og mulighetene for forandring. Her kommer gudstjenesten inn som et viktig bidrag, og kallet til å kjempe for en bærekraftig og rettferdig verden vil stå sentralt.

Både konferansen og gudstjenesten vil bære preg av en økumenisk storsamling der Henrik Syse, Pio Ding, Siv Limstrand og Knut Refsdal vil delta. Et prosjektkor fra Bibelskolens musikklinje vil synge, og korets dirigent, Tore W. Aas, vil være musikalsk leder under pinsgudstjenesten blant kirkeruinene i Maridalen.

Eksternt produsert livssynsprogram (2009)
Prosjektleder, NRK: Marion Klaseie,916 65 820
Prosjektansvarlig, NRK: Helge Gudmundsen, 958 79 025
Pressekontakt: Silje Marie Lien, 23 04 41 01/975 25 287
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900