Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. november 2000 kl 10.25 Møte i Oslo Kristne Senter

Møte i Oslo Kristne Senter

NRK1 søndag 19. november kl 10.25
Møte i Oslo Kristne Senter

Motorsyklister i Guds hus

En motorsykkelkortesje med pastor Åge Åleskjær i spissen står på programmet når NRK1 to søndager på rad overfører møter i Norges største evangeliske frikirkemenighet, Oslo Kristne Senter.

Åge Åleskjær er en velkjent skikkelse for mange. Mindre kjent er det kanskje at pastoren også er motorsykkelfører av klasse. I menigheten hans var dette imidlertid ingen hemmelighet. Da Åleskjær rundet 50 år for en tid tilbake, hadde de samlet sammen til en ny motorsykkel til sin leder, noe han satte stor pris på.

Nå er det ikke bare Åleskjær som har denne interessen blant menighetens vel 2500 medlemmer. Motorsykkelgruppen i menigheten har ukentlige møter der åndelige verdier kombineres med praktiske gjøremål. Derfor er det ikke så uventet at nettopp denne gruppen blir trukket fram som eksempler på hvilket mangfold av aktiviteter som foregår i menighetens regi.

I 1994 kjøpte menigheten det store Tandbergbygget på Kjeller, og her er rundt 80 ansatte ivrig opptatt med å drive grunnskole, videregående skole, barnehage, kafé og bokhandel i tillegg til rent menighetsarbeid.

Mangfold
Åleskjærs tema for møtet 19. november er \"Variasjon og mangfold i Guds hus\", og lovsangleder er Knut-Petter Vangol.

Den 26. november taler Åleskjær over temaet \"Du må bli født på nytt\", og her er Andreas Wennemo solist og lovsangleder. Sangen er ved menighetens egne sangere og musikere.

NRK1 søndag kl 10.25

Overføring fra Oslo Kristne Senter
Taler: Pastor Åge Åleskjær
Regi: Gunnar Grøndahl
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, 23 04 78 53 (anna.marie.normann@nrk.no)