Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 19. november 2007 kl 21.30 En kilde klar og ren - Atomkraft

Er tiden moden for atomkraft?

Statsminister Jens Stoltenberg svarer på spørsmål om atomkraft (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Statsminister Jens Stoltenberg svarer på spørsmål om atomkraft (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
I det fjerde og siste programmet i serien om alternative energikilder ser vi tilbake på den norske debatten om atomkraft. Redaksjonen har spurt statsminister Jens Stoltenberg om han mener atomkraft har en framtid også i Norge.

Norge er velsignet med vannkraft. Mer enn 90 prosent av elektrisk energi kommer fra vannkraften, og Norge er den største vannkraftprodusenten i Europa. Vannkraft er en fornybar energikilde, og den fører ikke til skadelige klimagassutslipp.

Imidlertid har de store naturødeleggelsene ført til store protester mot ytterligere vannkraftutbygging. Og i sin nyttårstale i 2001 uttalte statsminister Jens Stoltenberg at tiden for de store vannkraftutbyggingene var over.

Atomkraftverk i Norge?
Til tross for mye og billig vannkraft, har det med jevne mellomrom dukket opp forslag om bygging av atomkraftverk også i Norge. Allerede i 1948 ble Institutt for atomenergi opprettet på Kjeller utenfor Oslo. Målet var å bygge en forskningsreaktor i Norge, den første i verden utenom stormaktene. Og i 1959 ble en atomraktor i Halden satt i drift. Framtida så lys ut for norsk atomkraftteknologi. Imidlertid skulle det renne mye vann i turbinene før det endelig forelå et konkret forslag om utbygging av atomkraftverk.

Sterke protester
Først i 1974 la NVE fram planer om et anlegg i Oslo-området, men planene ble møtt med sterke protester. Et eget kjernekraftutvalg ble nedsatt av regjeringen i 1976. Flertallet i utvalget gikk inn for bygging av kjernekraftverk, forutsatt at strenge krav til sikkerhet ble fulgt. En stor ulykke ved det amerikanske kjernekraftverket ved Three Mile Island i 1979 var imidlertid medvirkende til at Stortinget samme år besluttet at den norske kraftforsyningen inntil videre skulle baseres på fortsatt utbygging av vannkraft.

Tsjernobyl 1986
Etter ulykken i Tsjernobyl i 1986 ble diskusjonen om norsk atomkraft lagt død. Imidlertid har debatten om de skadelige klimagassutslippene igjen aktualisert den rene atomkraften som et alternativ til fossile brensler. Norske og internasjonale forskere snakker nå varmt om behov for mer atomkraft

Program fra NRK Faktaavdelingen
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 41 47 60 60
Kontaktperson: Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no