Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 11. mars 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Lunner kirke, Oppland

Radiogudstjenesten

Lunner kirke (foto: John Erling Blad).
Lunner kirke (foto: John Erling Blad).
Gudstjeneste fra Lunner kirke, Oppland.
3. s. i faste: Luk. 11, 14-23.
Sokneprest Trygve Johansen.
Organist Oscar Medoza.
Kordial og Lunner Kammerkor - dir. Hans Petter Erstad.
Norsk salmebok: 268. 718. 378. 479.

Hør gudstjenesten fra Lunner kirke 11. mars.

Om kirken
Lunner kirke er en steinkirke fra 1100-tallet, på Lunnertoppen i Lunner kommune i Oppland.

Lunner kirke var opprinnelig bare en steinkirke med et rundt steintårn i vest.

I 1780-årene ble tårnet revet, og kirken fikk påbygg av tømmer, slik at den ble til en korskirke, og den fikk dåpssakresti i 1930.

De nyere delene i tre ble restaurert i 1987–1988, og da ble fundamentet til det runde steintårnet i vest avdekket – det eneste kjente runde steintårnet i Norge.

Over denne tårnfoten ble det etter restaureringen lagt et glassgolv slik at gjester i kirken kan se den opprinnelige konstruksjonen.

Kirken har to klokker. På den ene står: "Til hellige tempel dig kallder min røst, kom hid du bekymred hierte. Her finder du hvile, her rækkes dig trøst, af ham som paatog sig din smerte. Aar 1863 er denne klokke støbt af A. O. Holte paa Toten."

Utvendig er kirken prydet av i alt 9 figurer i stein. Det er ikke vanlig at landskirkene har så mange utsmykninger med så høy kvalitet. Det er virkelige og uvirkelige dyr og menneskeskikkelser av onde og gode makter som kjemper om menneskenes sjel. De er fra 1100-tallet.

Sagnet forteller at Hellig Olav på sin kristningsferd kom til Haakenstad i Lunner. Kongen så mot kveldssola i vest og sa: "Der skulle være et herlig sted å bygge en kirke for den Herre Krist." Da byggingen startet, kastet gygeren (gyger er en jotunkvinne) i Hvalebykampen stein. Mennene bad kongen stanse dette, men han svarte: "La gygeren bare kaste, vi har god bruk for steinen!"

Opplysnignene er hentet fra flere oppslagsverk.

NRK P1 skulle sende gudstjeneste fra Lunner kirke i forbindelse med 850-årsjubileet - med kong Harald til stede - sommeren 2006. Men pga streik i NRK måtte jubileumsgudstjenesten utgå.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Lunner kirke 11. mars.