Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 16. november 2008 kl 22.05 Salmer til alle tider

Grundig salmeprosess

Å lage en ny salmebok er en langsom og detaljert prosess. Det er mange hensyn å ta, og det er mange følelser og meninger om sang og musikk.

Denne uke får du høre dette:
Åndens vind (Levende lys), Til ungdommen (Herborg Kråkevik), Se i nåde til oss (Bjørn Eidsvåg), Nobody knows (Louis Armstrong), Gud er din hvile (Kristina Jølstad Moi) og Ein fin liten blome (Marit Carlsen – som også er "Min salme i samarbeidet med Vårt Land).

Bodil Arnesen synger til slutt "Velsigning".

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag er "Alt står i Guds faderhånd", og vinnere av salmekruset ble Arild Vagle fra Sandnes, Frank Olsen fra Kristiansand og Ingrid Holje fra Gjøvik.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "når du alene i sjelen må bo" hentet?

Send svaret ditt ved å klikke her.

Historikk
Det er 23 år siden vi fikk ny salmebok, og 11 år siden Salmer 97 så dagens lys. Ikke mange år i salmeboksammenheng, men mye har skjedd på disse årene. Det er mange som skriver salmer og komponerer. Vi tenker også på globaliseringen.

Salmer som har kommet til oss fra den verdensvide kirke. Dette har på mange måter fornyet sangen også i kirkerommet. Det er viktig å fange opp de nye salmetonene i en ny salmebok. I 2010 vil den foreligge. Forslaget er ferdig og er ute på høring.

For å slippe til fornyelsen er det salmer i salmeboka som ble gitt ut i 1985 som ikke kommer med i den nye. 1985-utgaven rommer 953 salmenummer. 601 av disse er foreslått til den nye. Når det gjelder Salmer 97 er det 159 av 283 som kanskje blir med videre. 390 salmer er nye i forhold til disse to salmebøkene.

Når vi i 2010 får ny salmebok, gis den ut i to bind. Forslaget som nå er ferdig viser at det i "hovedboka" er plass for 1150 forskjellige tekster, mens bind to rommer 278.

Det er mange nye salmer som kjemper om plass i den nye salmeboka. Noen av dem er så ferske at de ikke er rukket å bli festet på plate. Utvalget av de nye salmene som vi presenterer her i "Salmer til alle tider" er basert på innspilte salmer.