Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. mars 2003 kl 19.30 Schrödingers katt

Polene bytter plass

Slik ser magnetfeltet rundt jorda ut ifølge forskerne.
Slik ser magnetfeltet rundt jorda ut ifølge forskerne.
Polpunktene flytter på seg, og det er ikke første gangen. Den magnetiske nordpolen og sørpolen skifter plass hvert 500.000 år mener forskerne. Nå er det 750.000 år siden sist, og hull i magnetfeltet rundt jorden tolkes nå som at det er en ny forflytting på gang. I kveldens "Schrödingers katt" får vi høre mer om dette fenomenet.

Magnetfeltet beskytter mennesker, dyr og planter mot stråler fra sola og verdensrommet. Trekkfugler bruker også magnetfeltene når de forflytter seg fra et sted til et annet.

Det vil derfor skape mange problemer at polene bytter plass. Magnetfeltet blir nemlig svekket, og vi vil bli mer eksponert for stråling. Kompassene våre vil ikke peke mot nord heller.

Heldigvis skjer ikke slike endringer over natten. Forskerne mener det tar minimum 1000 år. Dessuten har både mennesker og dyr overlevd slike endringer tidligere. .

Det er den flytende massen i jordens indre som skaper disse problemene.

Om "Schrödingers katt"
Det populærvitenskapelige programmet samler hver uke ca 600.000 seere.

Produsert for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad kari.hustad@nrk.no
Presse: Erik Bull , tlf 73881661 mobil 99599760