Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 22. august 2009 kl 22.05 Dokusommer: Tøffe tider på Douglass ungdomsskole

En skole i krise

Elevene på Douglass ungdomsskole har fått tøffe tider etter det ble innført nasjonale standarder i USA. (HBO Enterprises)
Elevene på Douglass ungdomsskole har fått tøffe tider etter det ble innført nasjonale standarder i USA. (HBO Enterprises)
Vi følger elever og lærere på Frederick Douglass High School i Baltimore gjennom et helt år. Hverdagen i klasserommene, korridorene og på lærernes kontorer er satt på sterk prøve etter det ble innført nasjonale resultatmålsettinger for skolene i USA.

Frederick Douglass High School i Baltimore er en av de første rene afroamerikanske skolene i Amerika. Skolen har hatt flere kjente og suksessfulle amerikanere som tidligere elever.

I 2002 innførte president George Bush en kontroversiell og landsomfattende standard for skoleresultater i USA. "No Child Left Behind"-plakaten (NCLB) har ført til høye forventninger og en situasjon som gjør at Douglass High School risikerer å gå en mørk fremtid i møte.

Fattigdom og sosiale utfordringer
Det samme problemet gjelder for en rekke andre skoler i områder der det er mye fattigdom, og hvor de sosiale problemene i mange tilfeller gjør det umulig å møte de nasjonale forventningene.

Skoler som Douglass står i fare for å bli overtatt av staten eller lagt ned fordi de ikke når opp til kravene i NCLB.

NCLB-tester
I denne filmen ser vi hvordan rektor Isabelle Grant og hennes ansatte holder et varsomt øye med NCLB-utsendte som forsøker å få studentene til å føye seg etter de mest elementære reglene, som å møte opp i timen og følge med på det som blir sagt.

Selv ikke det er enkel sak, og kan forklares med at mange av Douglass-elevene starter på ungdomsskolen uten nok grunnlag fra tidligere skolegang til å kunne følge undervisningen på dette trinnet.

Statistikkene forteller også om en situasjon der halvparten av de som starter på Douglass, vil droppe ut av skolen før endt skolegang. NCLB vurderer skolenivået i skriftlige tester uten å ta hensyn til de sosiale forutsetningene i området.

I filmen blir vi kjent med flere av elevene på skolen, og vi får høre både glade og triste historier.

Amerikansk dokumentar (2008)
Produsert av HBO Enterprises
Produsent og regi: Alan Raymond and Susan Raymond
Original tittel: Hard times at Douglass High: A no child left behind report card
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen, 23 04 40 79 / 911 64 716
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900