Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 30. november 2002 kl 20.10 Profil: Den blå byen

Sortland, den blå byen

Kunstneren Bjørn Elvenes (Foto: Marius Houm)
Kunstneren Bjørn Elvenes (Foto: Marius Houm)
Sortland i Vesterålen er en vanlig norsk småby som er preget av stor utbygging i tiårene etter krigen. Betong og aluminium dominerer. Arkitekturen virker formløs og tilfeldig. Skjønnheten har måttet vike for effektiviteten. –Mal byen blå, sier kunstneren Bjørn Elvenes som ønsker å gjøre noe positivt for hjembyen sin.

Elvenes vil omdanne det grå byrommet til et vakkert og inspirerende miljø. Etter lang fartstid som fisker studerer han kunst i utlandet, og vender så tilbake for å forbedre byrommet i hjembyen. Han ser for seg byen i varierende blåtoner som skaper glød og farge i det grå. Hans formgiving skal gi byen en helhet, skape identitet og stolthet. Det vil gjøre byen til et bedre sted å være for sortlendingene, mener Elvenes.

Blått er ikke blått
Alle innbyggerne er selvfølgelig ikke enig i dette. Det er utfordrende å jobbe med kunst i det offentlige rom. Byen er fellesskapets eiendom, og dermed underlagt demokratiske prinsipper. Folket krever å bli hørt. Noen liker ikke blått, andre frykter en uniformering av byen og andre igjen begynner å male byen i sine egne blåfarger. Det viser seg at blått ikke er blått

Elvenes’ utålmodige framferd er mer preget av fiskerens stormfulle dager enn byråkratens diplomati. Dette er likevel ikke en film om en forvokst bygdekrangel. I sentrum står ideen om hvordan man kan bruke virkemidler fra kunsten for å skape et byrom som er bedre for oss alle. – La oss i hvert fall prøve det ut, og hvis folk ikke blir fornøyd, kan vi male vanlig, trygg gråfarge over alt sammen igjen, sier Bjørn Elvenes.

All musikken i programmet er spesialkomponert av Asle Igland.

Innkjøpt dokumentar
Programansvarlige Marius Houm, tlf: 91 13 75 91
Anders Aas, tlf: 90 68 58 71
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83
Kontakt PrograminnkjøpGunilla Gaarder , tlf: 23 04 93 64

Bilder
1. Kunstneren Bjørn Elvenes (Foto: Marius Houm)
2. Bjørn Elvenes har malt byrommet i Sortland i varierende blåtoner, her er bryggen. (Foto: Marius Houm)
3. Sortland i Vesterålen – den blå byen (Foto: Marius Houm)