Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 20. mai 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Nordfjella - villreinens rike

Ut i naturen: Nordfjella - villreinens r


NRK1 torsdag 20. mai kl 19.35
Ut i naturen: Nordfjella - villreinens rike

Til fjells med folk og dyr

Mellom Hallingdal og Sognefjorden er naturen storslått med et rikt dyreliv. Villreinen dominerer med cirka 2000 dyr. I kveldens \"Ut i naturen\" skal vi til fjells og møte mennesker og dyr fra tidlig vår til sen høst.
Nordfjella villreinområde er et spennende stykke fjell-Norge. Vi er midt i villreinens og fjellrypas rike. I dette området mellom Hallingdal og Sogn er det funnet spor etter menneskelig aktivitet så langt tilbake som for 8000 år siden.
Vi blir med på villreinkalving der blant annet en nyfødt kalv opplever sitt livs første drama. Vi møter mennesker som på ulike måter holder gamle tradisjoner i hevd. Det var livlig handel mellom øst og vest, og her er spor etter fredløse som holdt til i disse fjellområdene. Kraftutbyggerne har også satt sine spor i disse fjellene.

Tundrareinen
Her forvaltes en del av den europeiske tundrareinen som vi i Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. De store bukkene som stort sett har gått for selv gjennom sommeren, trekker inn til simleflokkene om høsten. Da skal neste generasjon villrein sikres. I brunsttiden er det kraftige kamper mellom bukkene om simlenes gunst. Dette tar på, og en utslitt bukk sov så tungt at den måtte vekkes.
I tillegg til storslått og vakker natur, blir vi også med på helikopterjakt etter reinsdyr. Denne jakten har sitt helt spesielle formål - nemlig å fange dyr til reetablering av en ny villreinstamme i et annet fjellområde.

Årets fotojeger
Oddmund Lunde som har signert \"Nordfjella - villreinen rike\", ble i 1996 kåret til Årets fotojeger av bladet Villmarksliv. Til daglig jobber han som fotograf i Dagbladet. I tillegg er han en ivrig naturfotograf. Han har også levert en rekke innslag til Norge Rundt, og gjerne da innslag knyttet til natur.
Kommentarene blir lest av Ragnhild S. Fjørtoft.

NRK1 torsdag kl 19.35
Bilder (via Scanpix/Internett)

1. Vi får oppleve dramaet rundt en reinkalving. (Foto: Oddmund Lunde)

2. Vi blir med Olav og Oddbjørg Skjerdal til støls i Aurland. (Foto: Oddmund Lunde)

3. Rypejeger i Nordfjella. (Foto: Oddmund Lunde)

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen
Programmet er laget av Oddmund Lunde, tlf 55 96 07 00, mob. 908 55 452
Kommentarene er ved Ragnhild S. Fjørtoft
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41