Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 11. mars 2001 kl 20.30 Herskapelig

Herskapelig (ttv)


NRK1 søndag 11. mars kl 20.30
Herskapelig (8:12)

Midt i norgeshistorien

Toppen Bech har vært på befaring på gården Nedre Nes ved Røykenvik på Hadeland. Gården, som består av 30 hus, har vært i samme slekt siden 1723. I dag eies den av Lars Jacob Hvinden. Driftsformen er konsentrert om korn, poteter og skog. Gården ligger så å si midt i norgeshistorien.

Her ved Randsfjorden har konger satt hverandre stevne. Her er vikinggravene uten tall, her ble Olav Tryggvason født, og her gikk den 40 år gamle Halvdan Svarte med stort følge gjennom isen en vårdag en gang på 800-tallet.

\"Sykkelmannen\"
Nedre Nes er på 800 kvadratmeter og har 25 rom fordelt på to fløyer. Her finnes rokokkomøbler, Hepplewhite og Sheratonmøbler. En sal med 5 fag vinduer, bredplanket gulv, stoler i sen 1700-talls stil, empirespeil samt gamle stikk på veggen, blant annet av Napoleon I. I en av stuene står en fantastisk kroneseng, som har \"bodd\" der i generasjoner. Her finnes også en artig leke for barna - \"Sykkelmannen\" - det eldste, mekaniske leketøy i Norge. Det er tysk og stammer fra 1860.

Den eldste fløyen på Nedre Nes, vestre delen, går muligens helt tilbake til ca. 1650, mens den østre fløyen i empirestil stammer fra 1812. Denne delen av hovedhuset ble bygget etter tegning av nåværende eiers tipptipptippoldefar, Olav Olavesen, professor ved Bergseminaret på Kongsberg og en av landets første arkitekter. Hovedbygningen ble restaurert i 1975, men har stort sett samme planløsning som i 1812.

Solgt på auksjon
I 1866 ble Nedre Nes solgt på auksjon fra rittmester Carl Jacob Bergh til nåværende eiers tippoldefar, Lars Jacob Hvinden. Gården gikk likevel ikke ut av slekten. Rittmester Bergh var nemlig oldefar til nåværende eiers bestemor, Joronn Augestad. Generasjonene som fulgte, har med andre ord hatt sine røtter i gården fra begge slekter. Et pussig sammentreff var ellers at så vel selger Bergh som kjøper Hvinden var Hadelands to første ordførere. I 1837, året da demokratiet ble innført i Norge og Lov om Formanskaber garanterte lokalt selvstyre, ble Bergh innsatt som Hadelands første ordfører. Hans etterfølger på Nedre Nes, Lars Jacob Hvinden, skulle senere bli Hadelands første valgte ordfører. Fra Lars Jacob Hvinden gikk gården over til sønnen Peder Hvinden, deretter til dennes sønn Lars Jacob Hvinden og hustru Joronn, født Augestad. De igjen lot gården gå videre til sønnen Nils Hvinden, gift med Jytte Stig-Nielsen fra Århus i Danmark. I 1963 tok deres sønn Lars Jacob Hvinden over gården.

NRK1 søndag kl 20.30
Tidligere sendt 12.1.00

Egenprodusert underholdning
Programleder: Toppen Bech
Produksjonsleder: Berit Ruud Bekken
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56

Bilde
Toppen Bech og Lars Jacob Hvinden. (Foto: Kari Dæhlen)