Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 15. januar 2009 kl 20.25 Håkon Bleken, maler

Håkon Bleken, nær og utfordrende

Vi møter maleren Håkon Bleken i et nært portrett. (Foto: PolkaFilm)
Vi møter maleren Håkon Bleken i et nært portrett. (Foto: PolkaFilm)
Maleren Håkon Bleken trer fram i et portrettprogram laget av Hallvard Bræin. De to møtes i Trondheim. Så følger vi en av Norges fremste billedkunstnere på en reise gjennom Europa – og tilbake til Trondheim.

På kontinentet møter Bleken arbeider av Francis Bacon, Picasso og Matthias Grünewald.
Dette er tre av Blekens store forbilder, og møtene gjør inntrykk.

Tilbake i Trondheim får vi innblikk i en barndom som har vært formende og som har skapt grunnlaget for et kunstnerliv.

Kopling oppvekst – kunst
Til slutt møter vi Blekens kunst, sett gjennom familiealbumets prisme. Mange av familiefotografiene er konkrete utgangspunkt for maleriske arbeider. Ut fra dette
perspektivet er det mulig å forstå hele Blekens billedproduksjon.

Gjennom et lekent, nærmest slentrende formspråk blir vi invitert med inn i Blekens verden. Etter hvert vokser også alvoret fram, i form av tette koplinger mellom oppvekst og kunst.

Sikker form
Bleken er en intellektuell kunstner. Han er belest, formulerer seg treffende og har et sterkt ego utad. Sitater og referanser er en svært viktig del av hans samtaleform og han bruker disse også som skjold. Han viser sjelden usikkerhet.

Håkon Blekens søster Løttil bidrar i et separat intervju med sine synspunkter, både på broren og på hvordan han har taklet utfordringene de to fikk med seg hjemmefra.

Deretter utvider perspektivet seg, fra de familie-relaterte bildene og videre til Håkons øvrige arbeider, der de eksistensielle temaene får en større referanse-sfære. I denne siste fasen av programmet kan vi tilbringe tid sammen med Håkon Blekens kunst og la den stemmebære temaer som portrettet virvler opp.

Norsk dokumentar (2008)
Originaltittel: Vredens dag
Produsert av: PolkaFilm ans
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no