Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 24. juni 1999 kl 21.20 Gunnebo tjenestebolig - gammel arkitektur i moderne tid.

Gunnebo tjenestebolig - gammel arkitektu


NRK2 torsdag 24. juni kl 21.20
Gunnebo tjenestebolig - gammel arkitektur
i moderne tid

Nytt hus etter gamle tegninger

Å bygge et hus etter 200 år gamle arkitekttegninger er ingen enkel affære. For det første kan tegningene være vanskelige å tolke. Dernest kreves det ferdigheter i gamle håndverksteknikker som få behersker i dag. Og huset skal attpåtil tilpasses dagens krav.
I forbindelse med at Gunnebo slott skulle ruste opp hagen og anlegge ny kjøkkenhage begynte man også å grave for å finne spor etter de opprinnelige driftsbygningene. Man gravde der den kombinerte tjenesteboligen og hønsehuset burde ha ligget. Men man fant ingen grunnmur. Huset hadde tydeligvis aldri blitt bygd! Derimot hadde man arkitekten Carl Wilhelm Carlbergs tegninger både til huset og møblementet, akkurat som til hovedbygningen.
Mölndal kommune besluttet at huset skulle bygges - 200 år for sent! Det ble et prosjekt der historikere, kommunens folk og håndverkere sammen skulle reise et hus som var så historisk riktig som mulig. Men å tolke 1700- tallstegninger er som å tolke 1700-tallsnoter. Mye bygger på en kunnskap og en sunn fornuft som fantes den gang, men som er borte nå. Så foruten antikvarisk ekspertise ble det innkalt tømrere, smeder, blikkenslagere og murere som fikk gjenopplive gamle håndverkstradisjoner innenfor sine felt.
Til slutt stod huset ferdig, og ble til restaurant og kafé. Men da måtte moderne helsekrav oppfylles. Spørsmålet blir da hvor mange justeringer man kan gjøre før bygningen ikke lenger kan sies å være historisk riktig.

NRK2 torsdag kl 21.20

Bilde (via Scanpix/Internett)
Snekker Rune Berglund under restaureringen og nybyggingen på Gunnebo slott. (Foto: Anna Rehnberg)

Svensk dokumentar fra SVT (1999)
Originaltittel: Gunnebo - 1900-tallet slår tilbaka
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41