Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 24. oktober 2007 kl 20.10 Spekter: Familien - i gode og onde dager

Nye familiestrukturer

Familien i forandring: Kaja Glenne Lund, 1979 (Foto: NRK).
Familien i forandring: Kaja Glenne Lund, 1979 (Foto: NRK).
Hva har skjedd med samvær-og bostedsløsninger i oppløste familier de siste tretti årene? For 28 år siden sendte NRK to dokumentarer som handlet om hvordan ungdom og familier opplevde det å gjennomgå en skilsmisse. I Spekter blir det gjensyn med de involverte.

Så sent som på begynnelsen av 70-tallet sa forskere at det var for belastende for barn å ha to hjem, og anbefalte at far burde forsvinne hvis foreldrene skilte lag. I dag har begge foreldre lovbestemt rett til samvær med og juridisk omsorg for barnet.

Flere og flere barn vokser opp med flere sett søsken, steforeldre og stesøsken. Er kjernefamiliestrukturen og det ’normale’ familielivet slik vi kjenner det i ferd med å forsvinne? Skaper vi en generasjon rastløse nomader?

Den første av de to dokumentaren, "Vi er skilsmissebarn", sendte Spekter i forrige uke, og vi møtte igjen Suzanne, Øystein og Christian som var deltakere i dokumentaren, 28 år etter.

I kveld kommer den andre og siste dokumentaren, "Til beste for barnet".

Begge dokumentarene er laget av Astrid Brekken og Grethe Berge, og de var unike i sin form i 1979. Det var første gang barn og foreldre stod fram på norsk fjernsyn og fortalte om tanker, problemer og sorger rundt skilsmissen.

Etter dokumentaren
I skilsmissedokumentaren "Til beste for barnet" møtte vi familiene Glenne/Lund og Leikvam/Bonnevie. I kveld møter vi dem igjen, og de ser tilbake på gode og dårlige erfaringer med å bevare foreldreskapet etter en skilsmisse.

I dokumentaren fra 1979 beskrev familiene praktiske løsninger og ikke minst konflikter i forbindelse med samvær og bostedsløsninger for barna. Nå, 28 år etter at Johan Lund og Eva Bonnevie ble intervjuet sist, føler de at de lyktes i å skape en god oppvekst for sine barn når de ser tilbake på det nå? Er det noe de tenker at de skulle gjort annerledes?

Hvordan har barn og voksne klart seg gjennom en skilsmisse, etablering av nye hjem og introduksjon av nye familiemedlemmer?

Kaja Glenne Lund og Live Leikvam Bonnevie var fem og sju år i 1979, og har vokst opp med mor og far i hvert sitt hus. I dag er de 33 og 36 år og tenker tilbake på gode og dårlige opplevelser. Kaja og Live forteller om sine erfaringer med livet i nyfamilien, om nye steforeldre og stesøsken. Vi møter Gry Mette Haugen som har forsket på ulike samværs- og bostedsløsninger, hun mener det er viktig å nyansere synet på hva en familie er i dag.

Egenproduserte og innkjøpte dokumentarer
Prosjektleder: Martin Gaarder, NRK Fakta
Pressekontakt: Karoline Berg, 23049486/90108954
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900, mail: info@nrk.no