Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 12. november 2007 kl 21.30 En kilde klar og ren

Kontroversiell kraftkilde

Å satse stort på vindmøller er fortsatt i det blå her i landet (Illustrasjonsfoto)
Å satse stort på vindmøller er fortsatt i det blå her i landet (Illustrasjonsfoto)
Norge har de beste naturlige forutsetningene for bygging av bølge- og vindkraftverk. Vi er i tet når det gjelder forskning, og har store kunnskaper om offshore-virksomhet. Likevel venter vi stadig på en skikkelig satsing fra myndighetenes side på fornybar energi.

De ser staselige ut, de enorme, flytende vindmøllene som skal plasseres langt til havs utenfor kysten vår, og mange andre steder i verden, når tiden er moden for det. Forskere verden over jobber nå på spreng med store prosjekter innen vind- og bølgekraft som skal erstatte den fossile energien. På sikt vil dette forhåpentligvis bremse de farlige klimaendringene som er i gang.

Ligger langt bak
Norge har mange anerkjente forskere og utviklere innen ny energi. Av i alt 55 internasjonale selskaper som arbeider med bølgekraft, har Norge fem. Når det gjelder vindkraft er to av tre selskaper norske, Sway og Hywind. Det er oppsiktsvekkende høye tall. Vi er også blant verdens beste på offshore-teknologi, noe vi kan få god bruk for i utviklingen av fornybar energi. Likevel ligger Norge langt bak når det gjelder bygging av modeller og igangsetting av produksjon. Til dette kreves økonomisk støtte utenfra, store statlige midler.

Målet er jo at driften av nye kraftverk skal bli kommersiell og kunne konkurrere med vann, olje og kull. Men i Norge er de statlige støtteordningene til fornybar energi blant de dårligste i Europa.

Vindmøller – i det blå
En av verdens fremste forskere innen bølgekraft er Johannes Falnes ved NTNU, som har arbeidet med bølgekraft i en mannsalder. Det er også blitt gjort interessante forsøk med drift av kraftverk på 80-tallet, to stykker utenfor Bergen. Disse ble dessverre ødelagt, og siden har det ikke vært lett å få til noe.
Mange norske produsenter har gått utenlands for å prøve og få realisert sine prosjekter på bølgekraft, for eksempel Kværner og Fred. Olsen.
Når det gjelder vindmøller har vi bygget en del på land og langs kysten, men de store flytende vindmøllene som blant annet kan forsyne oljeplattformene med strøm, er fortsatt langt fra å bli realisert her i Norge.

Om serien
Vannkraftutbyggingen er slutt, og oljen er miljøversting. Nå er tiden inne til å se på alternative energikilder. I fire programmer gjennomgås forskjellige energikilder: biodrivstoff, solenergi, vind- og bølgekraft og atomkraft.


Program fra NRK Fakta
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 47 41 60 60
Kontaktperson: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no