Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 21. november 2010 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Gudstjeneste fra Trondenes kirke,Harstad

Prekentekst: Hebr. 3, vers 12 – 14.
Prost Ove Kjelling.
Kantor Wolfgang Schmitt.
Trondenes Motettkor.
Norsk salmebok: 253, 931, 408, 314 og 260.