Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 6. mai 2012 kl 20.05 Levende landskap: Leve med ulver

Leve med ulver


Hva betyr beitedyrene og rovdyrene for hvordan landskapet ser ut?

Mange vil hevde at den viktigste årsak til gjengroing av kulturlandskapet er at blir stadig færre beitedyr som sauer og geiter.Andre peker på klimaendringer og sur nedbør, som simpelthen er nitrogen og gjødsel for jorda. Noen legger også til at gjengroing delvis skyldes at det er svært lite med seterdrift og vedhogst i liene. Men landet er stort og både natur-grunnlag, klima, driftsformer i landbruket, og ikke minst antall rovdyr vil variere i de forskjellige deler av landet.

Likevel - noe står iallfall fast; gjengroing står i nær sammenheng med hvordan landskapet driftes og dyrkes, og gjengroing kan best motvirkes ved at beitedyr beiter på områdene, og på den måte holder kulturlandskapet åpent.

I noen Østlandsområder, som for eksempel Rakkestad, hevder folk at ulv og andre rovdyr er så nærgående at de truer både beitedyr og livskvaliteten til de som bor der. Barn kan møte ulv på skoleveien og skogen kan ikke lenger brukes som rekreasjons- og friluftsområde. Uten at folk vil bo der og uten beitedyr på de små brukene, vil kulturlandskapet naturlig nok være svært truet av gjengroing. Er dette rovdyrenes skyld eller finnes det andre årsaker til at folk flytter og beitedyr blir borte?

Om serien
Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen.


Produsert av Nova Vision AS
Norsk serie i fem deler
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske tlf: 41506747
TV-seere bes kontakte Publikumservice tlf 815 65 900