Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. oktober 2013 kl 21.30 Brennpunkt: Etter et drap

Veien videre for offer og gjerningsmann


Hva skjer etter et drap, når den skyldige soner sin fengselsstraff? Hvordan kommer gjerningsmannen og de pårørende seg videre i livet?

Brennpunkt følger Odd Espen Johansen, som soner en dom på 15 år for drapet på sin venn og nabo. Han håper at han en dag kan bli forsonet med familien til den drepte. Men kan han forvente at de pårørende vil møte ham?

Nokas-ranetKjetil Klunglands far ble drept i Nokas-ranet, og Klungland ønsker først og fremst en visshet om at gjerningsmannen slutter med kriminalitet.

I dokumentarfilmen møter han farens drapsmann, Kjell Alrich Schumann, i fengselet. Alle parter strever med å finne ut av hvordan de skal forholde seg til hverandre etter drapet.

Lovendring i BelgiaI Belgia legger de til rette for at offer og gjerningsmann i alvorlige kriminalsaker kan møtes. Ifølge Kristel Bruntinx, som har vært sentral i å bygge opp tilbudet, handler det sjelden om forsoning og tilgivelse. Målet er at gjerningspersonen skal ta ansvar for konsekvensene av sine kriminelle handlinger.

- Jo større effekten av en forbrytelse har vært på ofrene, jo større kan behovet for tilrettelagte møter være, sier Kristel Buntinx.

Belgia er et foregangsland i Europa for det som kalles Restorative Jusitice. I 2005 fikk Belgia en lovendring som sikret begge parter, både offer og overgriper, retten til å be om et slikt møte. Et stort flertall av ofrene forteller om økt livskvalitet etter møtene, mens overgriperen har mindre risiko for tilbakefall til kriminalitet sammenlignet med kriminelle som ikke gjennomgår tilrettelagte møter med sine ofre.

Egenproduksjon 2013
NRK Dokumentar og samfunn.
Redaktør NRK, Odd Isungset
Presseansvarlig: Irene Elisanbeth Rossland, tlf. 98820309
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf 815 65 900.