Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. mai 1999 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste i Høvik kirke

Høytidsgudstjeneste i Høvik kirke


NRK1 søndag 23. mai kl 11.00
Høytidsgudstjeneste i Høvik kirke

Pinsegudstjeneste

- Pinsen er den høytiden som har slått dårligst igjennom blant folk. Den er likevel en viktig høytid i kirken, og jeg håper dette vil prege gudstjenesten fra Høvik kirke, sier prost Anne-Lise Brodtkorb. Hun skal være liturg og predikant i høytidsgudstjenesten i dag, 1. pinsedag.
-Pinsehøytiden er viktig fordi den gjør kirken uavhengig av tid og sted, og det betyr at kirkens Herre kan være nær mennesker på alle steder og til alle tider!

Anne-Lise Brodtkorb
Anne-Lise Brodtkorb (56) har vært prost i Asker og Bærum siden 1991. Tidligere hadde hun blant annet en ektefelledelt sognepreststilling i Vestre Gausdal og hun har også vært kapellan i Trondheim. Hun har vært med i styret i Norsk Kvinnelige Teologforening og i sentralstyret for Presteforeningen. På åttitallet utga hun prekensamlingen \"Kjære Gud\".

Kirken er over 100 år
Organist er Thrøstur Eiriksson(40) og har vært ansatt i Høvik kirke siden 1990. Han spiller på et 26-stemmers orgel som ble installert i kirken to år tidligere, til jubileet i1988. Han er også leder for Bærum Bach-kor, som skal medvirke under gudstjenesten.
Høvik kirke feiret sitt 100 års jubileum i 1998. Den er bygget som en korskirke i engelsk/gotisk stil med spissbuer. Den gang lå kirken på landet. I dag ligger den langs en av landets mest trafikkerte veier, nemlig E-18 fra Oslo mot Drammen og er av den grunn blitt kalt \"kirken ved allfarvei\".

NRK1 søndag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
1.pinsedag møter vi prost Anne-Lise Brodtkorb i Høvik kirke i Bærum. (Foto: Karl Braanaas)

Egenprodusert Gudstjeneste
Ved: Egil Stray Nordberg
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53