Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. mars 2013 kl 19.45 Ut i naturen: Isen på Kongen og Langskipet

Utfordrende forskningsprosjekt


Etter fire års hardt arbeid, er glasial geolog Endre Før Gjermundsen i ferd med å avslutte doktorgradsarbeidet sitt i den ville og mektige naturen nordvest på Spitsbergen.

Flere sommer- og vinterekspedisjoner med spektakulære fjellbestigninger har avdekket interessante vitenskapelige funn. Nå er turen kommet til selve juvelen i kronen, det høyeste fjellet i området; Kongen. Målet er å få hentet de siste steinprøvene som kanskje kan fortelle om om istykkelse og nedsmelting etter siste istid for 20 000 år siden.

Fortiden og fremtiden
Kan tykkelsen på isdekket over innlandet på Spitsbergen den gang, hjelpe oss å forutsi hva som kan skje med isen på Grønland og i Antarktis ved økt global oppvarming? Forskningsprosjektet Icebound innhenter nye data fra områder som ikke har vært undersøkt tidligere.

Alt for vitenskapen
Icebound-prosjektet er ett av de mest krevende feltprosjektene ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). De tre ekspedisjonsdeltakerne Endre Før Gjermundsen, Halvor Dannevig og Helge Kaasin måtte kjempe med grov sjø og kalvende breer. De måtte forsere ustabile morenemasser, klatre opp oppsprukne breer, isrenner og fjell. Hele tiden med usikkerheten om de ville lykkes, i bakhodet, og ikke minst, om været ville holde. Aldri har datainnsamling til en doktorgrad kostet så mange kalorier.

Samproduksjon NRK / Helge Kaasin
Fotoproducer: Helge Kaasin
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900