Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 18. mars 1999 kl 21.40 Dokumentar: Torsken eller tørsten - Østersjøen på liv og død

Dokumentar: Torsken eller tørsten - Øste


NRK1 torsdag 18. mars kl 21.40
Dokumentar: Torsken eller tørsten - Østersjøen på liv og død

Østersjøen som ferskvannsreservoar
Østersjøen som ferskvannsreservoar? Ikke bare et tankeeksperiment, men seriøs forskning. Innen femti år skal sjøen kunne dekke tre milliarder menneskers vannbehov. Og østersjølandene får et eksportprodukt som er mer verdifull enn den norske oljen, men da dør den svenske torsken.
Befolkningseksplosjon og miljøforurensning har skapt akutt vannmangel i store del av verden. Vannet kommer til å bli det neste århundres viktigste krigsårsak. Ingenting betyr mer for mennesket enn rent vann. Det vil kunne gi nytt livsgrunnlag for mennesker på flukt fra tørken i store deler av verden.
Kveldens nordiske dokumentar fokuserer på en opprivende framtidskonflikt på liv og død. Vi møter flere personer som høylydt tar til orde for å gjøre Østersjøen til et ferskvannsreservoar for tørstende sydeuropeere, blant andre Gøteborgforskerne G. Karlssson og L. Franzen. Vi møter også motstandere, som med støtte fra yrkesfiskerne advarer mot de økologiske konsekvensene av å stenge Østersjøen.
Dokumentaren skildrer forskernes teorier og visjoner i laboratorier, på skisser og modeller, i akvarier og i et genuint Østersjømiljø.
Gjennomgangspersonen i programmet er yrkesfiskeren Torsten. For ham har torskefisket vært en viktig inntektskilde. Han sitter alene i båten sin, pilker og drømmer seg ti år tilbake i tiden, den gangen kan kunne få minst ti store torsk på en time. Nå kan hele dagen gå uten et eneste napp. Det er blitt så lite torsk i Østersjøen at den er blitt luksusmat.
Samtidig skildres vannets betydning 1000 kilometer fra Østersjøen, der en liten by i Syd-Europa holder på å dø ut av mangel på vann.

Reise gjennom Østersjøens historie
Dokumentaren er også en fascinerende ferd gjennom Østersjøens unike historie.
Byggingen av broen mellom Sverige og Danmark har fått mange miljøvernere til å rase, fordi det allerede lave saltinnholdet i sjøen kommer til å synke ytterligere og dermed true både flora og fauna.
Programmet gir imidlertid ikke noe svar på dypere eksistensielle spørsmål som om vi har rett til å utrydde torsken for å skape fred i Syd-Europa eller Midtøsten.
NRK1 torsdag kl 21.40

Nordisk samproduksjon
Reporter: Peter Löfgren
For mer informasjon: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123