Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 28. oktober 1999 kl 19.35 Drømmen om kunnskap: Et land i forandring

Drømmen om kunnskap: Et land i forandrin


NRK2 torsdag 28. oktober kl 19.35
Drømmen om kunnskap (6:6) Uganda - et land i forandring

Uganda viser vei i Afrika

Vil Uganda kunne bli et foregangsland for demokratisk og økonomisk utvikling i Afrika slik Verdensbanken
håper? En politisk demokratisering og en bevisst satsing på utdanning gir håp for fremtiden. Men landet står overfor flere store utfordringer, blant annet når det gjelder bekjempelsen av aids.
Det finnes mange triste skjebner i aidsepidemiens kjølvann. - Storebror fortalte oss at han skulle komme tilbake, men vi tror det ikke, sier 12-årige Kawuki Lawrence. De er fire små søsken som må klare seg på egenhånd etter at moren døde av aids, faren stakk av med en ny kvinne, og storebroren dro sin vei.
Uganda er et land der mange i foreldregenerasjonen blir syke og dør, slik at gjennomsnittlig levealder har sunket med ti år. Barna må klare seg selv, eller slitne besteforeldre tar ansvar.

Fattig og rik
På tross av dette har landet hatt en økonomisk vekst på 6-7 prosent gjennom de fem siste årene. Forskjellene er enorme, landet har fortsatt 12 millioner under fattigdomsgrensen, 12 millioner av 20 millioner har ikke tilgang til rent vann, mer enn 14 millioner har ikke tilgang til toaletter.
Det er vanskelig for oss som bor i et samfunn med rent vann, toaletter og regelmessig søppeltømming, å forestille oss hvordan det er mulig å takle et slikt liv.

Lokaldemokrati og utdanning
Ugandas folk og ledere står overfor enorme utfordringer. Resepten for forandring er desentralisering av makt og penger. Tidligere provinser der alle visste at lederne var korrupte, er delt inn i nye 52 distrikter. Distriktene har lokale regjeringer som er valgt lokalt og skal kjenne forholdene, og som har tillit slik at de skal kunne satse på utdanning og helse.
Rådene er valgt på fem nivåer fra grasrot til distriktsråd som skal sørge for desentraliseringen. I tillegg til allment valgte representanter, er det egne valgte representanter for kvinner, ungdom og funksjonshemmede. Det satses på dugnad og felles innsats.
Unge mennesker har håp for fremtiden: Student Serempya Catherine sier det slik: \"Jeg ser lyst på fremtiden. Som student i statsvitenskap gleder jeg meg til å bruke sjansen til å delta i politikk og å utvikle Uganda i fremtiden\".

Fremtidshåp
Uganda er et fattig land i Øst-Afrika. I 1996 ble Yoweri Museveni valgt til president etter mange års borgerkrig. Et av Museveni valgløfter var \"Gratis grunnutdanning for alle\".
Målsettingen for programmet er Grunnutdanning for alle i år 2010, en stor utfordring for et nytt styre. Første skritt er at fire barn fra hver familie skal få gratis skolegang.
UNICEF bidrar med støtte til programmet, og Norge støtter utdanning av jenter i Afrika med 150 millioner over en periode på tre år.
Dette er det sjette programmet fra Øst- og Vest-Afrika om jenters drømmer og muligheter for utdanning. Serien er laget i samarbeid med UNICEF og Utenriksdepartementet.

NRK2 torsdag kl 19.35
Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Kawuki Lawrence er 12 år. Mor er død og far forsvant. Sammen med tre søsken må de klare seg på egen hånd.

2. Flere barn, spesielt jenter har begynt på skole etter at reformen som gir fire barn fra hver familie gratis skole, blir gjennomført.

Undervisningserie om jenter og skolegang i Uganda
Programansvarlig: Kirsten Bråthen, tlf 23 04 76 97
Produsert av NRK i samarbeid med UNICEF og Utenriksdepartementet
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41