Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. mars 2000 kl 12.40 Blant søyler og patrioter

Blant søyler og patrioter (ttv)


NRK1 søndag 26. mars kl 12.40
Blant søyler og patrioter

Omstridte søyler

Billedhuggeren Bård Breiviks søyler på Torvallmenningen i Bergen er alle individuelle skulpturer, med ett formål, nemlig å bære et glasstak. I programmet \"Blant søyler og patrioter\" får vi et innblikk i det omfattende bygningsarbeidet som måtte til før den offisielle åpningen kunne finne sted 15. mai i fjor.

Søylene og søylenes plassering har skapt stor uenighet blant bergenserne. \"Barbiebeina\", som de kalles av enkelte, har fått gjennomgå av både gårdeiere og patrioter. Gårdeierne til gårdnr. 5 på Torvalmenningen med H.R. Advokat Gunnar Greve som bestyrer, har vært uenige i kommunens beslutning. De føler seg overkjørt og er totalt uenige i løsningen med glasstak og søyler. Dette har ført til problemer for byråkratiet, og i dag har saken vært oppe i rettssystemet i Bergen skjønnsrett for bygningslovsaker hvor gårdeierne tapte. Saken ble begjært skjønnet og skal videre til Gulating lagmannsrett.

NRK1 søndag kl 12.40
Tidligere sendt NRK1 22. 5.99 og NRK2 2.6.99

Billedtekst:
Billedhugger Bård Breivik og landskapsarkitekt Terje Kalve ved en av søylene som har inntatt hjertet av Bergen; Torvallmenningen. (Foto: Lene Midling-Jenssen)

Norsk dokumentarprogram
Ved: Lene Midling-Jenssen (90667196)
Pressekontakt: Anne Bekkevold, 23048956