Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. mai 2002 kl 22.00 Faktor: Faktor: Inn i varmen igjen

Et selvstendig liv

Kirkeveien videregående skole hører til Ullevål sykehus og er et tilrettelagt tilbud som kan bringe mennesker med problemer nærmere et nytt og selvstendig liv (Foto: NRK)
Kirkeveien videregående skole hører til Ullevål sykehus og er et tilrettelagt tilbud som kan bringe mennesker med problemer nærmere et nytt og selvstendig liv (Foto: NRK)
Kirkeveien skole er en liten videregående skole inne på sykehusområdet til Ullevål sykehus. Dette er en enhet for et femtitalls tidligere rusmisbrukere og ungdommer med psykiske problemer, i alderen 17-52 år. For mange er tilbudet billetten tilbake til samfunnet og livet igjen, men skolen går en usikker fremtid i møte.

Kirkeveien videregående skole er et tilrettelagt tilbud som kan bringe mennesker med problemer nærmere et nytt og selvstendig liv. Skolen har eksistert i 34 år som et samarbeidsprosjekt mellom skoleetaten og Ullevål sykehus. Et godt ettervern er helt avgjørende, og et godt ettervern innebærer å få trygghet nok til å utvikle en egen identitet, tørre å ta ansvar – bli voksen. Skolen betyr enormt for hvilket utgangspunkt i livet den enkelte får.

Familieerstatning
Felles for elevene er manglende sosial integrering. Ved hjelp av skolens mangfold av elevtyper får de en sjanse til å gjøre noe med dette. Det er mange menneskeskjebner samlet her. Mange har ingen eller liten kontakt med sine familier av ulike grunner. Ensomhet er derfor en god beskrivelse av hva de sliter med. På skolen blir vennskapsbånd knyttet for livet, og skaper en slags familieerstatning.

Gode resultater
Bildet vi har av rusmisbrukere er ofte at de er nedslitte og tigger på gata. Vi har også gjerne den oppfatning at det ikke nytter å hjelpe dem. Men på Kirkeveien videregående skole er virkeligheten en helt annen. Her er elever som har kommet seg på beina etter år med rusproblemer eller psykiske problemer av forskjellig art. Tross vanskelige liv har de også svært gode eksamenskarakterer etter noe år på skolen.

Verdighet
Suksessen ligger i godt motiverte elever, god ledelse, samt en godt kvalifisert lærerstand. Her vises også hvordan sosialt utstøtte mennesker gradvis gjennomgår forbløffende utvikling fra å være pasienter til å bli elever. Det er mulig å få tilbake den verdighet som de hadde før livet som narkoman.

Usikker fremtid
Verken lærere eller elever vet hvor lenge skolen kommer til å forsette i sin nåværende form. For noen år siden gikk det rykter om at den skulle omorganiseres og elevene spres på andre vanlige skoler. Etter statens overtakelse av Ullevål sykehus er det oppstått ny usikkerhet for det lille skolesamfunnet. Hvem er villig til å overta de utgiftene som Ullevåll tidligere har dekket? Det foreligger i dag ingen konkrete framtidsplaner. Blant elevene er det for tiden stor uro…

Egenprodusert dokumentar
Regi: Nader Izadpanah
Prosjektleder: Cathrine Wik
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf: 23049841, mob: 93046697

Bilder
1 Kirkeveien videregående skole hører til Ullevål sykehus og er et tilrettelagt tilbud som kan bringe mennesker med problemer nærmere et nytt og selvstendig liv (Foto: NRK)

2 Roy Andersen er 36 år og elev ved Kirkeveien videregående skole, som er et tilrettelagt tilbud for mennesker som trenger hjelp til å tilpasse seg samfunnet. Etter 34 år er nå skolens framtid svært usikker (Foto: NRK)

3 Elin Høgalmen (37) går på en spesialtilpasset videregående skole som hjelper henne til å skape seg en framtid og et selvstendig liv (Foto: NRK)