Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 10. juni 2009 kl 21.30 Undring og mangfald

Økonomi i fokus

I kveldens forskersamtale dreier det seg om økonomi og samfunn. Vi ser nærmere på hvordan den globale finanskrisen har fått verden til å interessere seg for den skandinaviske økonomi- og samfunnsmodellen.

Kveldens gjest, Kalle Moene, er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Her leder han blant annet et forskningssenter som studerer den skandinaviske økonomiske modellen for å finne ut hvorfor den er så konkurransedyktig.

Interessante forskjeller
I de siste 20-30 årene har markedet i stadig større grad fått styre den økonomiske utviklingen i verden, selv om flere har sett at dette har hatt sine uheldige sider. Mange land har opplevd økende forskjell mellom fattig og rik, større fattigdom og høyere arbeidsledighet.

Samtidig har den internasjonale interessen for den skandinaviske økonomi- og samfunnsmodellen vært økende. Hva er det som gjør at Skandinavia opplever en relativt lav arbeidsledighet, små lønnsforskjeller og høy offentlig velferd? Etter at finanskrisen rammet har denne interessen økt ytterligere, forteller professor Moene. Han trekker frem tre ting som særpreger Skandinavia:

- Sentrale lønnsforhandlinger
- Sterke fagforeninger
- Små lønnsforskjeller


Disse tingene står i sterk kontrast til utviklingen i mange andre land, for eksempel i USA og England. I kveldens program får vi høre mer om dette.

Norsk dokumentarserie 2008
Produsert av: Høgetveit Media-Konsult
Journalist: Olav Høgetveit
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden, 909 55 364
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900