Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 8. april 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Byåsen kirke, Trondheim

Radiogudstjenesten

Tor Singsaas (foto: NRK / Helge Helgheim).
Tor Singsaas (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Byåsen kirke, Trondheim
Påskedag: Matt. 28, 1-8.
Prost Tor Singsaas.
Kantor Wenche Fossen.
Norsk salmebok: 194. 184 v 1-3 og 6. 25 (S-97). 177. 195. 230 (S-97). 187.

Det er salmene:
Dine hender er fulle av blomster
Påskemorgen slukker sorgen
Å, gledesfylte stund
Han er oppstanden
Livet vant, dets navn er Jesus
Syng lovsang, hele jorden
Det være ære

Samsending med NRK1 fjernsynet.

Hør gudstjenesten fra Byåsen kirke 8. april (1. påskedag).

Sommerfugler på påskedag
-Sommerfugler vil pryde kirkerommet vårt på 1. påskedag. De er et gammelt kirkelig symbol på påskedagens oppstandelsesglede og forteller oss at livet seiret og at livet er vakkert.

Prost Tor Singsaas gleder seg til Høytidsgudstjenesten.

-For meg betyr denne dagen først og fremst at livet seiret over døden, og at Gud gjennom oppstandelsen strekker sine hender mot oss. Sommerfuglene er laget av elever på Stavset skole og skal sveve over prekestolen denne søndagen. De er et symbol på frihet, på selve livet, men forteller også at livet er skjørt og sårbart. Ellers forteller Singsaas at kirken ellers er pyntet til fest ved hjelp av påskeliljer.

Påsken i Byåsen kirke blir preget av menighetens rike sang og muskkliv. Under Høytidsgudstjenesten på 1.påskedag får vi se og høre Trondheim Familiekor med sine ca. 80 medlemmer.

Kantor Wenche H. Fossen forteller dessuten om sanggleden som preger menighetssangen. Det hender ofte at menigheten legger på både over og understemmer.

-Håper vi også får oppleve det i påsken. Uansett blir det mye oppstandelsesglede i salmene denne søndagen.

Om kirken
Byåsen kirke ligger på brinken av Hallsetvangen mot Selsbakklia, med flott utsikt mot dalen nedenfor, med Romulslia på den ene sida og Okstadbakkene og Tiller på den andre.

Byåsen kirke (foto: Menigheten).
Byåsen kirke (foto: Menigheten).
Kirka er sekskanta. Sentralt i bygget ligger selve kirkerommet, som også er sekskanta, med et bredt åpent alterparti som er koblet til kirkerommet på den ene av sekskantens sider. I motsetning til tradisjonelle kirker, som er orientert med alteret mot øst, står alteret i Byåsen kirke mot sør.

På to andre av sekskantens sider er det skyvedører som kan åpnes. Dette gjør at de sidesalene kan kobles sammen med det sentrale kirkerommet til et stort kirkerom med plass til 500 mennesker.

Mellom de to sidesalene er det et rommelig inngangsparti, som ofte kalles "våpenhuset" i analogi med inngangspartiet i tradisjonelle kirker. Men i vår kirke framstår dette mer som en "lobby" eller overbygd kirkebakke, der folk kan stå og prate etter gudstjenesten, eller etter noen av de mange andre arrangementene som foregår i kirka eller i de to salene som også kan brukes hver for seg.

På vestsida av kirka, mot det frittstående klokketårnet, er det inngang til kontorene for prester og menighetsansatte. Disse kontorene ligger i en halvsirkel rundt sørsida av kirkerommet.

I sokkeletasjen av kirka er det barnehage og ungdomslokale.

Byåsen menighet
Wenche Fossen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Wenche Fossen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Byåsen menighet i Trondheim er en av landets største menigheter med 17.500 innbyggere. Byåsen kirke med menighetskontor ligger på Hallset, sentralt i bydelen og danner en viktig ramme for mye av menighetens virksomhet. Menigheten driver barnehage og frivillighetssentral.

Byåsen menighet utgjør sammen med Sverresborg og Ilen menigheter Byåsen prosti. I prostiet gjennomføres et forsøk med nyorganisering i Den norske kirke og de tre menighetene ønsker å satse på samarbeid om viktige utfordringer i bydelen, særlig innenfor ungdomsarbeidet.

Staben i menigheten består av 3 prester (prost, sokneprest og kapellan), kateket, menighetspedagog, menighetssekretær, prostileder, kantor, kirketjener.

Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid. Trosopplæring har lenge vært et satsningsområde for Byåsen menighet.

Byåsen menighet har fått tildelt midler til trosopplæringsforsøk i alle faser fra 0-18 år fra Kirkerådet.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Byåsen kirke 8. april (1. påskedag).